10 september Raad van State zitting tegen gaswinningsbesluit Groningen

De Raad van State behandelt aanstaande donderdag het beroep van Groningers en milieuorganisaties tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp. De Groninger Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging en een aantal particulieren tekenden begin dit jaar beroep aan tegen dit omstreden besluit waarin de gaswinning in Groningen ver boven het veilig geachte winningsniveau blijft. De organisaties vinden dat de gaswinning veel verder omlaag moet om de veiligheid van de Groningers te vergroten, verdere schade aan huizen en natuur te voorkomen en de omschakeling naar duurzame energie een impuls te geven.

 

Vorige week tikte de rechter de NAM op de vingers in de historische zaak over het compenseren van waardedaling van woningen. De organisaties verzoeken de Raad van State nu ook minister Kamp terug te fluiten om de gaswinning verder te verlagen. De enige manier om de aardbevingen te stoppen en de veiligheid van de Groningers te garanderen is immers het verder dichtdraaien van de gaskraan. Nederland kan deze daling in aardgasproductie opvangen door efficiënter met aardgas om te gaan en tempo te maken met maatregelen als het energieneutraal maken van woningen. Hiermee komen ook de door de klimaatzaak van Urgenda aangescherpte klimaatdoelen dichterbij.

 

Op 16 januari 2015 tekenden de organisaties beroep aan tegen het winningsbesluit van minister Kamp van januari dit jaar. Zij beroepen zich hierbij onder meer op het Europese verdrag van de rechten van de mens, de Grondwet en de Natuurbeschermingswet. In dit besluit werd oorspronkelijk vastgelegd dat er in 2015 39,4 miljard m3 gas gewonnen mocht worden. Onder grote publieke druk werd de gaswinning in juni verder verlaagd naar 30 miljard m3. De organisaties handhaafden hun bezwaar  omdat ook dit winningsniveau niet veilig is.