Oprichter Waddenvereniging herhaalt oproep van vijftig jaar geleden

Kees Wevers, oprichter van de Waddenvereniging, plaatst zaterdag 15 augustus een oproep in de Telegraaf, de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden. Hij plaatst deze advertentie om medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden die zich de afgelopen vijftig jaar hebben ingezet voor de Waddenvereniging te wijzen op een reünie op 12 en 13 september. Vijftig jaar geleden plaatste Wevers ook al een oproep in diverse landelijke en regionale kranten. Daarin spoorde hij destijds mensen aan om in actie te komen tegen de inpolderingsplannen voor het wad en samen met hem een landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee op te richten.

 

Vijftig jaar geleden bestonden er plannen om het wad tussen Friesland en Ameland in te polderen door middel van twee dammen. Aanleiding voor Kees Wevers, toen 16 jaar, om een oproep in de krant te plaatsen gericht aan iedereen die het wad wilde behouden. De oprichting van de Waddenvereniging vloeide hier later dat jaar, op 17 oktober 1965, uit voort. Dit jaar viert de Waddenvereniging haar vijftig-jarig jubileum, ter ere waarvan zij verschillende jubileumactiviteiten organiseert. Een daarvan is de reünie op 12 en 13 september. Tijdens deze tweedaagse reünie staat een wadlooptocht van het Friese Holwerd naar Ameland centraal. De tocht, die we hebben gedoopt tot Van dam tot geen dam loop, gaat precies over het gebied dat vijftig jaar geleden ingepolderd zou worden.

 

De inpoldering werd voorkomen en inmiddels is de Waddenzee, mede dankzij het werk van de Waddenvereniging, natuurlijk Werelderfgoed. Het jubileum is de perfecte gelegenheid om dit op deze passende plek te vieren met iedereen die daaraan heeft bijgedragen. De Waddenvereniging nodigt daarom iedereen die zich de afgelopen vijftig jaar als vrijwilliger, medewerker of bestuurslid heeft ingezet voor de vereniging van harte uit om met oude bekenden herinneringen op te halen, verhalen te delen en te genieten van het waddengebied.

 

Het verloop van de reünie

De reünie start op zaterdag 12 september om 12.30 uur in de bootterminal van Wagenborg bij Holwerd. Vanaf daar lopen de deelnemers over het wad naar Ameland. Het is ook mogelijk om met de veerboot naar het eiland te gaan. Eenmaal op het eiland is er ’s avonds een feestelijke borrel en muziek. Op zondag 13 september is er de mogelijkheid mee te gaan met verschillende excursies of om een bezoek te brengen aan Natuurcentrum Ameland.