Nieuw onderzoek: ‘Gerede kans op bodemdaling bij zoutwinning’

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben

hun beroepsgronden ingediend tegen het besluit van het Rijk om zoutwinning onder

de Waddenzee toe te staan. Ook uit nieuw morfologisch onderzoek blijkt dat

zoutwinning schade kan toebrengen aan het Werelderfgoed Waddenzee.

 

Voor het beroep hebben de drie natuurorganisaties nogmaals laten kijken naar de effecten
op de bodem van de Waddenzee. Uit de nieuwe contra-expertise door morfoloog prof. dr.
Leo van Rijn blijkt dat de kans groot is dat er door de winning een bodemdalingskom van
enkele centimeters ontstaat onder de hogere delen van de Ballastplaat. Dit is funest voor
veel trekvogels. Het voedsel dat ze nodig hebben voor hun trektochten wordt dan
onbereikbaar voor hun korte snavels.

Klik hier voor het rapport

Geen mijnbouw in gebied met Werelderfgoedstatus
De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland vinden dat er
helemaal geen mijnbouw moet plaatsvinden onder een natuurgebied van wereldklasse. De
Waddenzee is te belangrijk om op het spel te zetten. Daarbij zijn er voldoende alternatieven.
Zout kan gemakkelijk ergens anders worden gewonnen en wordt vlak over de grens in
Duitsland zelfs in de Waddenzee gedumpt als afvalproduct.

Waddenliefhebbers steunen beroep
De contra-expertise werd mede gefinancierd uit de ontvangen donaties op www.goedzout.nl.
Nog steeds kunnen waddenliefhebbers helpen door te doneren op deze website van de
Waddenvereniging. Als tegenprestatie ontvangen deelnemers het Goed Zout molentje,
gevuld met handgeschept zeezout dat met een vracht-zeilschip naar Nederland is vervoerd.