Minister Kamp krijgt uitnodiging voor werkbezoek naar Wadden vanwege gaswinning

Op donderdag 2 juli debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de voorgenomen gaswinning op Terschelling. Direct voorafgaand aan de vergadering van de Kamercommissie van Economische Zaken over energie nodigen de vereniging gasTvrij Terschelling, Waddenvereniging en Milieudefensie minister Kamp uit om een bezoek te brengen aan Terschelling en het waddengebied. Eilandbewoners en vertegenwoordigers van de waddenregio willen dan samen met de minister op zoek naar energievormen waarbij de unieke natuur en landschap van het waddengebied niet aangetast wordt. De uitnodiging wordt overhandigd door Lobke, de mascotte in Terschellinger klederdracht van gasTvrij Terschelling. 

 

Het overleg op 2 juli is een voorzetting van het Algemeen Overleg Energie van 27 mei. Toen lieten Vereniging gasTvrij Terschelling, Milieudefensie en Waddenvereniging samen met eilanders en waddenliefhebbers het protestlied ‘Lekker laten zitten (die paar kuub gas)’ horen op het Plein tegen alle nieuwe mijnbouwplannen in het gebied. Naar aanleiding van die actie zegde minister Kamp aan de Tweede Kamer toe de vergunning voor gaswinning op Terschelling op te schorten tot de nieuwe Mijnbouwwet van kracht is. 

 

Definitief ‘nee’ tegen ouderwetse mijnbouw

Vereniging gasTvrij Terschelling, Milieudefensie en de Waddenvereniging hopen dat de Tweede Kamer tijdens het komende Algemeen Overleg besluit dat mijnbouwactiviteiten in geen geval passen in een beschermd natuurgebied dat grenst aan het unieke Werelderfgoed Waddenzee. Om dat te garanderen, moeten maatregelen daartoe in de nieuwe Mijnbouwwet verankerd worden. Donderdag is de laatste kans dat dit kan gebeuren voor het zomerreces van de Tweede Kamer. 

 

CO2 uitstoot extra reden om plannen te stoppen

Op Terschelling, Schiermonnikoog en op nog meer plekken rond en onder de Waddenzee willen bedrijven de laatste restjes aardgas winnen. Vaak met grote moeite en altijd met schade voor natuur en milieu tot gevolg. Vereniging gasTvrij Terschelling, Waddenvereniging en Milieudefensie vinden dat geen enkel natuurgebied in Nederland gebruikt mag worden als locatie voor mijnbouwactiviteiten. Daarin staan de organisaties niet alleen. Ook de provincies Groningen en Friesland, alle Waddengemeenten en acht natuur- en milieuorganisaties vinden dat.

 

Onlangs kwam er een nieuw argument bij om geen gaswinning toe te staan in het waddengebied. In een door Urgenda en 900 burgers aangespannen rechtszaak tegen de staat was de uitspraak dat Nederland de komende jaren de uitstoot van CO2 versneld moet terugdringen. De snelste manier om CO2 te besparen is door nu geen nieuwe gasvelden te winnen. Dat geldt des te meer voor het gasveld onder Terschelling, omdat dat maar liefst 15% CO2 bevat.