Oerol opent festival met jubileum Waddenvereniging

Tijdens de opening van Oerol 2015 op vrijdag 12 juni aanstaande wordt niet alleen de start van het festival gevierd, maar staat ook het 50-jarig jubileum van de Waddenvereniging in het spotlicht door de uitreiking van de eerste exemplaar van het boek: De kleuren van het wad. Van bedreigde zee tot Werelderfgoed. Natuurschrijver en cultuurrecensent Kester Freriks, die al meer dan dertig jaar het Oerol Festival volgt, doet in dit boek verslag van de spannende strijd die het behoud van de Waddenzee kenmerkt.

 

In De kleuren van het wad komen wadkunstenaars en wadlopers aan het woord, wadschippers en natuurbeheerders, wetenschappers en toneelmakers. Allemaal delen ze één passie: het wad. Kester Freriks erkent de successen, maar spaart de Waddenvereniging daarbij niet. Hij beschrijft de moeizame relatie met eilanders, onvrede van oud-werknemers en uitspraken uit het verleden die nu onvoorstelbaar zijn. Tijdens Oerol 2015 vertelt Kester Freriks over zijn boek tijdens een reeks exclusieve wadexcursies voor Vrienden van Oerol in samenwerking met gidsen van de Waddenvereniging. Kester Freriks (1954) is schrijver van natuurboeken als Vogels kijken. Alle driehonderd Nederlandse vogelsoorten en Verborgen wildernis. Ruige natuur en kaarten in Nederland. Hij is verbonden aan de cultuurredactie van NRC Handelsblad.

 

Beleving van het landschap gemene deler
Het boek laat ook voor het eerst in de geschiedenis van zowel Oerol als de Waddenvereniging zien dat natuur en cultuur op Terschelling en op de andere Waddeneilanden een krachtig samenspel zijn gaan vormen. Landschapstheater en beeldende kunsten op Oerol integreren de natuur als medespeler. Ook blikt De kleuren van het wad vooruit naar het grootschalige project Sense of Place dat in 2018 tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad zijn hoogtepunt bereikt. Oerol wil kunst, publiek en plek met elkaar verbinden om de beleving van het landschap te versterken, de gemene deler met de Waddenvereniging.

 

Van inpoldering tot Werelderfgoed
Vijftig jaar geleden richtten gepassioneerde liefhebbers van het wad de Waddenvereniging op uit grote bezorgdheid over de toekomst van de Waddenzee. Destijds waren er verregaande plannen om dit unieke en dynamische natuurgebied in te polderen met dammen en dijken. Onder het motto ‘Wees Wijs Met De Waddenzee!’ is sinds 1965 actie gevoerd voor het behoud van de waddennatuur. De uniciteit van het gebied wordt vanaf 2009 onderschreven dankzij de toegekende status als UNESCO Werelderfgoedgebied, die geldt voor het hele waddengebied van Texel tot aan Denemarken.
 
Het internationaal erkende landschaps- en locatietheaterfestival Oerol maakt al 34 jaar dankbaar gebruik van het hele Waddeneiland Terschelling als podium en inspiratiebron voor theater, muziek, beeldende kunst, straattheater, performances en installaties op het wad, de dijken, het strand, in duinen, bossen en weilanden. Jaarlijks maken meer dan 50.000 bezoekers de oversteek over het Werelderfgoedgebied naar het eiland. Oerol is onlosmakelijk verbonden met het eiland en het wad.

 

De kleuren van het wad. Van bedreigde zee tot Werelderfgoed verschijnt op 12 juni 2015 bij Koninklijke Van Gorcum. Het boek is een initiatief van de Culturele Onderneming, de Waddenverenigingen en Koninklijke Van Gorcum. Het boek is vanaf 12 juni 2015 verkrijgbaar in de Oerol shops op de festivalterreinen, bij de boekhandel, de webwinkel van de Waddenvereniging www.waddenvereniging.nl/winkel, www.bol.com of via www.vangorcum.nl. Van de opbrengst van het boek komt € 1,50 ten goede van de Waddenvereniging.

 

De kleuren van het wad. Van bedreigde zee tot Werelderfgoed
Auteur: Kester Freriks
Vormgeving: In Ontwerp
Omvang: 264 pagina’s inclusief full color fotokaternen
ISBN: 97890 2325 3990
Prijs:  € 24,95