Manifestatie tegen gaswinning op Terschelling

De vereniging gasTvrij Terschelling organiseert op 27 mei samen met de Waddenvereniging en de Vereniging Milieudefensie om 11:30 uur een manifestatie op het Plein voor de Tweede Kamer. Op deze dag vindt een energiedebat plaats waarin ook de voorgenomen gaswinning door Tulip Oil op Terschelling behandeld wordt. Tijdens de manifestatie wordt het Terschellinger protestlied ‘Lekker Laten zitten… (die paar kuub gas)’ gezongen door vele Terschellingers en andere waddenliefhebbers. De boodschap aan minister Kamp is helder: geen nieuwe boringen naar delfstoffen op of rond de waddeneilanden.

 

De vereniging gasTvrij Terschelling is medio februari 2015 opgericht door verontruste burgers op Terschelling en heeft inmiddels middels een petitie 25.000 handtekeningen opgehaald tegen gasindustrie rond de Wadden. Op 18 mei 2015 is ook een brief met bezwaren tegen de vergunningaanvraag van Tulip Oil gestuurd naar Statenleden, gedeputeerden en de Commissaris der Koning van de provincie Friesland. De provincie is in de lopende vergunningaanvraag advies gerechtigd. Minister Kamp zal medio juli 2015 een besluit nemen over deze aanvraag.

 

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin de minister gevraagd wordt vergunningaanvragen aan te houden tot wijzigingen in de Mijnwet zijn doorgevoerd, waarmee onder meer aantasting van milieu en veiligheid weigeringsgronden worden voor mijnbouwactiviteiten. Als Tulip Oil onverhoopt een vergunning krijgt zal Terschelling en ons kwetsbare waddengebied minimaal 23 jaar te maken krijgen met verontreiniging, stank, lichthinder, geluidsoverlast, gevaarlijke transporten, bodeminjecties met chemicaliën, radio-actief afval en uitstoot van schadelijk CO2. Gevreesd wordt voor onomkeerbare milieuvervuiling, landschappelijke aantastingen, natuurvernietiging, inkomstenderving voor de regio en onveiligheid.

 

Het gasveld Terschelling-Noord is ook nog eens heel klein. Er zit maar voor 2,5 dag gas per jaar in voor heel Nederland, en dat voor maar 20 jaar. De vraag is wat nut en noodzaak voor de Nederlandse energievoorraad is. Door gas te besparen is dit veldje helemaal niet meer nodig. Zo wordt energiebesparing ook natuurbescherming. Dat willen gasTvrij Terschelling, Milieudefensie en Waddenvereniging op 27 mei ook aan de Kamer en de minister gaan vertellen.

 

Op het Plein in Den Haag zal om 11:30 uur een podium klaar staan om het Terschellinger protestlied ‘Lekker Laten zitten… (die paar kuub gas)’ te laten horen. Hoe meer mensen meezingen op het Plein hoe duidelijker de boodschap kan doorklinken in de Tweede Kamer.
Wie mee wil doen aan deze opvoering kan zich aanmelden via www.gastvrijterschelling.nl. Milieudefensie faciliteert onder meer het podium op het Plein, de Waddenvereniging sponsort voor eilanders de bus vanaf Harlingen en rederij Doeksen stelt 80 plaatsen op de boot ter beschikking. Aanmelden voor de reis is noodzakelijk.