Mansveld en Groningen weigeren giftige kwiklozingen in Waddenzee te beperken

De nieuwe kolencentrale van RWE/Essent bij de Waddenzee mag extreme hoeveelheden giftig kwik blijven lozen. Staatssecretaris Mansveld en de provincie Groningen weigeren de vergunning voor RWE aan te passen, ondanks de oproep die milieuorganisaties in november 2014 aan de staatssecretaris en andere overheden deden. Natuur & Milieu, Greenpeace en de Waddenvereniging tekenen vandaag formeel bezwaar aan tegen deze weigering.

 

Kwik heeft grote, schadelijke gevolgen voor de natuur in de Waddenzee. Via de vogels en de vissen komt het zelfs in de zeehonden terecht. Volkomen onnodig, want RWE kan de kwikemissie direct al met een factor 3 tot 4 verminderen door minder vuile kolen of kolen met minder kwik te gebruiken. Verder zijn er ook technische maatregelen mogelijk om de kwikemissie uit de kolencentrale te beperken.

 

‘Onbegrijpelijk dat de overheden blijven toestaan dat er iedere dag onnodig veel kwik in het kwetsbare ecosysteem van de Waddenzee terecht komt’, vindt Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu. De procedure over de Natuurbeschermingswetvergunning voor de centrale loopt nog steeds. Desondanks draait de centrale al. ‘De uitstoot van CO2 , stikstof en kwik vindt nu al plaats. De kolencentrale moet daarom zo snel mogelijk worden stilgelegd zodat de natuur en het milieu niet verder onherstelbaar worden beschadigd.’