Garnalenvisserij wordt duurzamer met nieuwe natuurvergunning

De garnalenvissers in de Waddenzee beschikken over een nieuwe natuurvergunning. Delen van de Waddenzee worden nu gevrijwaard van garnalenvisserij, waardoor de natuur zich ongestoord kan ontwikkelen. Het akkoord dat natuurorganisaties, overheden en garnalenvissers eind vorig jaar sloten over de toekomst voor de garnalenvisserij op de Waddenzee moet zorgen voor een rijkere Waddenzee.

 

In de afgelopen drie jaar is er intensief overleg geweest over de toekomst van de garnalenvisserij. Er is afgesproken om deze visserij stapsgewijs in balans te brengen met de draagkracht van de natuur. De samenwerkende natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging en Natuurmonumenten, zijn blij met deze historische stap. ‘Het is geweldig dat garnalenvissers, overheden en natuurorganisaties nu samen werken aan herstel van de rijke onderwaternatuur,’ legt Wilfred Alblas, regiodirecteur van Natuurmonumenten, uit. ‘Dat is goed voor de natuur en goed voor de toekomst van de garnalenvisserij.’

 

Als eerste stap wordt ruim zes procent van de geulen van de Waddenzee gevrijwaard van garnalenvisserij. Hierdoor kan het bodemleven zich in deze gebieden herstellen. Om te voorkomen dat er elders meer gevist wordt, krimpt de vloot van garnalenvissers stapsgewijs mee met het beschikbare visgebied. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Om deze natuurmaatregel financieel mogelijk te kunnen werkten diende de Coalitie Wadden Natuurlijk* samen met de garnalenvissers een gezamenlijke aanvraag in bij het Waddenfonds.

Om toezicht op het naleven van de afspraken te verbeteren, worden de garnalenkotters de komende jaren voorzien van een zogenaamde black box. Deze zwarte doos registreert nauwkeurig waar er wordt gevist. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verhogen van de transparantie van de garnalenvisserij in de Nederlandse kustwateren. Vanaf 2017 wordt dit als vereiste in de vergunning opgenomen.

* CWN bestaat naast Natuurmonumenten uit Waddenvereniging, Vogelbescherming, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Stichting WAD, Landschap Noord-Holland en Stichting Het Groninger Landschap.