Natuurorganisaties tekenen officieel bezwaar aan tegen zoutwinning Waddenzee

Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland doen een laatste oproep aan staatssecretaris Dijksma om de vergunning voor zoutwinning onder het Werelderfgoed Waddenzee in te trekken. De natuurorganisaties vinden dat mijnbouw niet thuishoort in een natuurgebied. Ze dienden daarvoor vandaag een officieel bezwaar in bij het Ministerie van Economische Zaken.

‘Zoutwinning onder de Waddenzee, dat doe je gewoon niet.’ Daarover is Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging, helder. ‘Zout kan bovendien gemakkelijk op andere plekken worden gewonnen, waar de natuurwaarden en de risico’s minder groot zijn. Daarvoor leg je de Waddenzee niet in de waagschaal.’ Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken verstrekte op 3 september de vergunning en de natuurorganisaties maken gebruik van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. ‘De staatssecretaris kan nu nog laten zien wat de Waddenzee haar waard is.’

Door de winning van zout zal de bodem onder het wad dalen. Zoutwinbedrijf Frisia Zout BV wil ermet zandsuppleties voor zorgen dat er genoeg zand is om dit gat op te vullen. De natuurorganisaties hebben daar geen vertrouwen in. ‘Er is geen gedegen onderzoek gedaan naar de effecten op de Ballastplaat. De winlocatie ligt vlakbij deze voor trekvogels essentiële wadplaat.’ Directeur Fred Wouters van Vogelbescherming is daarover duidelijk: ‘Het is een absurd idee. Als de Ballastplaat deels onder water verdwijnt of van kwaliteit verandert, kunnen duizenden vogels niet meer bij hun voedsel komen. Uit onderzoek blijkt dat dit duizenden trekvogels de kop kan kosten.’ Naast het risico voor vogels, zijn er zorgen over de effecten op het Werelderfgoed in bredere zin. Zo vrezen de Waddeneilanden voor extra afkalving.

|
Zoutwinning onder de Waddenzee staat haaks op het beleid om juist de rijke natuurwaarden van de Waddenzee te herstellen. De natuur in de Waddenzee is van internationale betekenis en vraagt om goed beheer. ‘De staatssecretaris draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid. We vragen haar om vanuit die rol goed naar de vergunning te kijken.’ Voor regiodirecteur Wilfred Alblas van Natuurmonumenten kan dat maar een ding betekenen. ‘Staatssecretaris Dijksma kan deze schadelijke activiteit niet toestaan. De Waddenzee vraagt juist om een kwaliteitsverbetering, niet om een extra risico. Dus geen gesol met Werelderfgoed Waddenzee.’

De natuurorganisaties hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk de aandacht gevestigd op de negatieve gevolgen van zoutwinning. Via een oproep op foutzout.nl deden veel mensen een appèl op het moederbedrijf van Frisia Zout BV om de plannen voor zoutwinning te staken. Tijdens het maken van een ‘zoutkleed’ in het centrum van Leeuwarden waren de reacties van de meeste passanten helder: ‘Geen zoutwinning onder Waddenzee!’. Door nu via

 

www.goedzout.nl een zakje of zoutstrooier met goed zout te kopen, kunnen mensen hun steun voor het verzet tegen de zoutwinning tonen.

Naar verwachting zal het ministerie van Economische Zaken begin volgend jaar een definitief besluit nemen over de vergunning voor zoutwinning onder de Waddenzee.