Strooi mee en zeg nee tegen zoutwinning in de Waddenzee

[PIC4239]Op woensdag 15 oktober 2014 maken waddenfans namens Natuurmonumenten, Vogelbescherming en de Waddenvereniging een groot zoutkleed van tien meter doorsnede op het Waagplein in Leeuwarden. Iedereen die woensdag in de herfstvakantie tussen 10.00 en 15 uur langs komt is welkom om een handje te helpen.

 

Zichtbaar protest

Het zoutkleed is een zichtbaar protest tegen zoutwinning onder de Waddenzee. Onlangs verleende staatssecretaris Sharon Dijksma een vergunning voor zoutwinning onder de Ballastplaat, een Natura 2000-gebied is met Werelderfgoedstatus aan Frisia. Voor de wad- en trekvogels is dit funest.

 

Kost trekvogels de kop

Door de bodemdaling, die onherroepelijk optreedt bij zoutwinning, zijn de gevolgen voor de Waddenzee onvoorspelbaar. Natuurorganisaties vrezen dat door het zakken van de Ballastplaat duizenden trekvogels de dood zullen vinden. Deze wadplaat is meer dan 500 voetbalvelden groot en fungeert voor veel wad- en trekvogels als tankstation op hun jaarlijkse reis naar het noorden en zuiden. Het rijke bodemleven van de Ballastplaat voorziet ze van de broodnodige brandstof.

 

Bezwaar gemaakt

De natuurorganisaties hebben begin oktober officieel bezwaar gemaakt tegen de verleende vergunning. Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Vogelbescherming stellen: ”Zoutwinnen onder werelderfgoed Waddenzee, dat doe je gewoon niet!”

 

Land Art zoutkleed

Het zoutkleed is een Land Art project, gemaakt van schelpen, zand en zout. Kunstenares Hilda Top ontwerpt het patroon en begeleidt de vrijwilligers. Zoutstrooiers zijn welkom tussen 10.00 en 15.00 uur. Laat zien dat je opkomt voor de Waddenzee: Strooi mee en zeg nee!!