K+S: tijd voor een cadeau aan de natuur!

[PIC4229]Duizenden mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Waddenvereniging en andere organisaties om het K+S te laten weten dat hun zoutwinningsbeleid niet meer van deze tijd is. In een openbare brief in de Volkskrant en Leeuwarder Courant en met een verjaardagstaart spreken zij het bedrijf op de dag van haar 125e verjaardag hier op aan.

 

Het grote Duitse bedrijf K+S is eigenaar van Frisia Zout BV, het bedrijf dat zout wil winnen onder het werelderfgoed Waddenzee. Die winning brengt grote risico’s met zich mee voor vogels als de kanoetstrandloper en de bergeend, die afhankelijk zijn van wadplaten die door de zoutwinning mogelijk verdwijnen. Daarnaast vergroot de winning erosie bij tal van plekken langs de kust. Ondertussen wordt er in Duitsland zout geloosd in een rivier en in de Waddenzee, als afvalproduct. Mensen reageren verontwaardigd dat zout wordt gewonnen onder een natuurgebied van wereldklasse, terwijl ergens anders een milieuprobleem wordt gecreëerd.

 

Vandaag viert het bedrijf K+S haar 125e verjaardag met een symposium over de toekomst van voedsel, met sprekers als professor Michael Braungart, vader van het gedachtengoed van Cradle to Cradle. Dat rijmt niet met de huidige praktijk van K+S om zout als afval te lozen en vervolgens ergens anders een natuurgebied op het spel te zetten met het winnen van zout.

 

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Vlaanderen en de Duitse organisaties BUND en NABU vragen K+S vandaag in een openbare brief* dit signaal serieus te nemen en de verantwoordelijkheid te nemen die hierbij past. De brief wordt vandaag, samen met een toepasselijke verjaardagstaart, bezorgd op het jubileumsymposium.

 

De natuurorganisaties hopen K+S vandaag aankondigt geen zout te willen winnen onder Werelderfgoed Waddenzee. Verder hopen ze dat het bedrijf vanaf nu ook op andere plekken natuur- en milieuvriendelijk gaat produceren, zoals dat verwacht mag worden van een multinational in de eenentwintigste eeuw.