Geen nearshore windpark boven de Wadden

De plannen voor een windpark vlak boven de Noordzeekust van Ameland, zijn van de baan. Het kabinet heeft drie gebieden gekozen waar de komende jaren windparken op zee kunnen worden ontwikkeld. Ameland zit daar niet bij. Alleen twee gebieden die aansluiten aan gebieden offshore worden gedeeltelijk ontwikkeld. De afstand tot de kust blijft hierbij minimaal 18 kilometer. De Waddenvereniging is blij met het besluit. Tegen de plannen van nearshore windenergie in het waddengebied heeft de vereniging zich sterk verzet.

 

Vorig jaar onderzocht het kabinet de mogelijkheden en kosten van nearshore wind. Dit betekend dat er windmolens dichtbij de kust worden geplaatst (tot 24 km), die vanaf het strand duidelijk zichtbaar zijn. Ook een gebied vlak boven Ameland stond op de kaart. De Waddenvereniging heeft zich steeds verzet tegen deze plannen. Het aangewezen gebied boven Ameland lag maar op 6 km uit de kust en liep van de punt van Terschelling tot de punt van Schiermonnikoog. Realisatie van dit park zou een enorme impact hebben op het weidse uitzicht vanaf de Waddeneilanden. Ook vanaf de Waddenzee en langs een groot deel van de Friese en Groningse vastelandskust zouden de turbines duidelijk zichtbaar zijn.

Begin dit jaar hield de Waddenvereniging een ledenraadpleging en een extra ledenvergadering over dit windenergie in het waddengebied. Over nearshore waren de leden het eens, dit is onwenselijk in het waddengebied, vanwege het uitzicht, maar ook vanwege de hoge ecologische waarden dichtbij de kust. De Waddenverenging heeft tijdens verschillende inspraakrondes laten weten zich te verzetten tegen het plan boven Ameland. Daarnaast zijn ging de vereniging samen met de kustgemeenten het debat aan verschillende Tweede Kamerleden. Met resultaat: het grootste deel van de plannen voor nearshore windenergie zijn vervallen.