Garnalenvissers willen vissen in beschermde zeegebieden: natuurorganisaties vragen om actie Dijksma

Een groep van 94 garnalenvissers heeft een vergunning aangevraagd om in alle beschermde delen van Noordzee en Waddenzee te mogen vissen. Hiermee doorkruisen ze afspraken die met de meerderheid van de vissers zijn gemaakt. Natuurorganisaties vragen staatssecretaris Dijksma om actie.

 

In de afgelopen jaren zijn intensieve gesprekken gevoerd tussen overheden, natuurorganisaties en vissers over maatregelen om te komen tot verantwoorde visserij. In de Noordzee zijn eerder afspraken gemaakt. Hierdoor wordt in een aantal gebieden de visserij beperkt, zodat  de natuur zich kan herstellen. Het vissen op garnalen heeft namelijk negatieve gevolgen voor het leven in en op de zeebodem en veroorzaakt veel bijvangst.

 

Een aantal vissers, waaronder opvallend genoeg 29 Duitse schepen, heeft nu een aanvraag ingediend om in alle delen van Westerschelde, Oosterschelde, Noordzee en Waddenzee te mogen vissen. Afspraken om delen van deze natuurgebieden te ontzien, slaan zij in de wind. Daarnaast willen ze ontheffing van de huidige verplichting om visvriendelijke vangsttechnieken als de zeeflap te gebruiken. Deze vissers negeren de maatschappelijke vraag naar verduurzaming van de visserij.

 

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Wereldnatuurfonds en Stichting Noordzee zijn geschrokken van de aanvraag. Indien de vergunning verleend wordt, neemt de schade door garnalenvisserij op het bodemleven en de visbestanden sterk toe in plaats van af. Het ministerie van Economische Zaken dient binnen enkele weken te reageren op de aanvraag van de 94 bedrijven. “Wij kunnen ons niet voorstellen dat het ministerie hiermee instemt. Er zijn de laatste jaren goede afspraken gemaakt met de visserij. Voorbeelden hiervan zijn het mosselconvenant en de afspraken over commerciële handkokkelvisserij in de Waddenzee,” legt regiodirecteur Wilfred Alblas van Natuurmonumenten uit. “Momenteel zijn we met het merendeel van de garnalenvissers in overleg om de gevolgen van visserij voor de natuur te verminderen. De aanvraag van de 94 vissers staat haaks op de ingezette weg naar verduurzaming van de visserij en het overheidsbeleid om het rijke leven in de zee te herstellen.”

 

Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging zegt: “Door dit soort aanvragen gaan we weer juridisch touwtrekken en rapporten laten maken die van alles moeten aantonen. Daar worden advocaten en onderzoekbureaus  misschien blij van, maar vissen en vissers schieten er niets mee op. Wat mij betreft maken we zo snel mogelijk gewoon goede afspraken met elkaar, met respect voor visser en natuur.”