Shell verliest klimaatzaak. Winst voor onze kinderen, het klimaat en ook het waddengebied.

Het klimaat wint, Shell verliest. Deze prachtige uitkomst uit de historische klimaatzaak tegen Shell – mede aangespannen door de Waddenvereniging – is goed nieuws voor iedereen. Shell moet van de rechter veel meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een bedrijf zijn beleid in lijn moet brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Lutz Jacobi: “Blij met deze historische Shell uitspraak! Het is nu duidelijk dat Shell wel degelijk verplichtingen heeft om haar uitstoot van CO2 te reduceren, omdat de gevolgen van klimaatverandering door broeikasgassen voor de inwoners van het waddengebied een reële bedreiging is voor de inwoners van het waddengebied. Shell zal investeringen in nieuwe projecten moeten stopzetten om aan deze verplichting te voldoen, en wat is logischer dan maar gelijk een streep door de gaswinning in het waddengebied te halen?

Alert blijven

Ondanks onze blijdschap moeten we alert blijven. Want op dit moment heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat nog steeds serieuze en zeer ver gevorderde plannen om NAM (mede-eigendom van Shell) toestemming te geven nog meer aardgas te gaan winnen onder Werelderfgoed Waddenzee. Wij vragen daarom uit de grond van ons hart zowel aan het nieuwe kabinet – bij het uitvoeren van de eerdere eisen uit de gewonnen Urgenda rechtszaak – als aan Shell – bij het uitvoeren van deze uitspraak – om nu direct een streep door gaswinning onder de Waddenzee te zetten. Want een dalende bodem over een stijgende zeespiegel, dat is niet wat je wilt onder Nederlands enige natuurlijk Unesco Werelderfgoed!

 

Wat betekent deze uitspraak voor het waddengebied?

Al jarenlang maakt het ene na het andere onderzoek duidelijk dat er minder CO2 in de atmosfeer moet komen. Al jaren is bekend dat aardgas, aardolie en kolen voor een groot deel onder de grond moeten blijven zitten om de klimaatdoelen te halen. Geen wetenschapper, bankier of investeerder die daar nog aan twijfelt. Tegelijkertijd zijn er ook tientallen onderzoeken die aantonen dat het niet goed gaat met de unieke natuur rond de Waddenzee. Het zeewater warmt op, de zeebodem daalt en de zeespiegel stijgt. Met alle gevolgen van dien. Zo is 90% van het totale gewicht aan vis in de Waddenzee verdwenen. Cijfers die al jarenlang bekend zijn bij provincies en ministeries.

De uitspraak van de Rechtbank in Den Haag gisteren, zet alles ineens op z’n kop. Niet alleen landen, maar ook bedrijven moeten bijdragen aan de doelstellingen van het Parijsakkoord. Deze uitspraak draagt eraan bij dat de kans groter wordt dat we wereldwijd de doelstellingen van Parijs gaan halen. En dat is zeker ook goed nieuws voor de Waddenzee waar de gevolgen van klimaatverandering nu al merkbaar zijn.

Waarom is deze zaak historisch?

Het is voor het eerst dat een bedrijf gevraagd wordt om toekomstig beleid in lijn te brengen met de klimaatdoelen zoals die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs. Andere klimaatzaken tegen fossiele bedrijven gaan over het rechtzetten, dan wel het vergoeden van de al veroorzaakte of toekomstige schade. In deze zaak eisten we, samen met Milieudefensie, 6 andere natuur- en milieuorganisaties en ruim 17.000 individuele mede-eisers dat Shell zijn verantwoordelijkheid neemt in het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering. De rechter heeft ons daarin gelijk gegeven en gesteld dat Shell daar onmiddellijk mee moet beginnen.