Waddenvereniging presenteert 10 grootste zorgen

10 jaar Waddenzee Werelderfgoed

 

Met een fietstocht door alle drie de Waddenlanden wordt deze week de tiende verjaardag van Werelderfgoed Waddenzee gevierd. De Waddenvereniging viert het feest mee, maar maakt zich ook zorgen over de toekomst. Het Werelderfgoed moet op tien punten beter. Op zeker drie punten kán dat ook als de Nederlandse overheid nu actie onderneemt. 

De aanwijzing in 2009 van de internationale Waddenzee als natuurlijk werelderfgoed was de kroon op het werk van álle waddenbeschermers. UNESCO verleende die status niet alleen vanwege de unieke natuurwaarden. Ook de bescherming van het gebied door de overheid was volgens deze VN-organisatie op orde. Toch maakt de Waddenvereniging zich zorgen. Lutz Jacobi: ‘De Wadden zijn prachtig en kwetsbaar tegelijk. Mijnbouw en gevaarlijke scheepvaart horen er niet thuis en er is één beheerder nodig die verantwoordelijkheid krijgt voor het hele gebied. Het Werelderfgoed móet beter.’

 

Verbetering mogelijk

Op zaterdag 22 juni lanceert Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, in Kornwerderzand de tien grootste zorgen voor het waddengebied. Drie daarvan zijn met inzet van de overheid op korte termijn te verbeteren: het zo snel mogelijk invoeren van de toegezegde beheerautoriteit voor de Wadden, stoppen met gas- en zoutwinning onder de Waddenzee én zorgdragen voor veilige scheepvaart en adequate rampenbestrijding.

Op de route van Kornwerderzand naar Harlingen – de plek waar de Waddenvereniging meer dan vijftig jaar geleden werd opgericht – lichten medewerkers hun zorgen verder toe. Leden zijn uitgenodigd om mee te fietsen. Na de fietstocht zijn alle tien punten mét uitleg wat de Waddenvereniging hieraan doet te vinden op: waddenvereniging.nl/werelderfgoedmoetbeter

 

Verantwoordelijkheid nemen

Waddenzee Werelderfgoed is niet zomaar een eretitel voor Nederlands mooiste natuurgebied. Het betekent ook dat Nederland de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om het gebied voor nu én de komende tientallen jaren beter te beschermen en te behouden.

Om die reden presenteert de Waddenvereniging haar zorgen óók aan de Tweede Kamer. Dat gebeurt voorafgaand aan het Algemeen Overleg Wadden dat op 26 juni in Den Haag plaatsvindt.