Wat hebben we bereikt in 2017?

Behaalde successen deel je graag met iedereen. Onze successen van 2017 zijn terug te lezen in het jaarverslag dat nu op onze website staat. We lichten er enkele uit.

– Eén beheerder voor het Waddengebied. Na jaren van politieke lobby zijn we er trots op dat in het regeerakkoord is opgenomen dat er één beheerautoriteit voor het gebied komt.  

– Wetenschapsjournalist Rolf Schuttenhelm onderzocht in opdracht van de Waddenvereniging de stijging van de zeespiegel in de Waddenzee. Met zijn rapport ‘De toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem’ halen we de internationale pers.  De gevolgen van de mondiale klimaatverandering zijn voor de Waddenzee veel groter dan tot nu toe werd aangenomen. ‘Mensen die het rapport lazen schrokken zich een ongeluk’, aldus onze voormalige directeur Arjan Berkhuysen. Lees hier het rapport.  

GEEFtegenGAS. We hebben ons ingezet om nieuwe gasboringen in het Waddengebied te voorkomen en met resultaat. Energiebedrijf Engie boort geen gas boven Schiermonnikoog.  

– De Waddenvereniging heeft in 2017 het onderwaterleven in de Waddenzee beter op de kaart gezet, met als gevolg een groeiende interesse voor de trekroutes van vis.  

– Met onze succesvolle campagne Een beetje verliefd! hebben we laten zien dat de Waddenvereniging een organisatie is van wadliefhebbers die zich gezamenlijk willen inzetten voor het waddengebied.  

– Tot slot mag niet onvermeld blijven dat tijdens de Algemene Ledenvergadering een overgrote meerderheid van de aanwezige leden akkoord is gegaan met een ingrijpende statutenwijziging. De formele bevoegdheden van de ledenvergadering worden nu neergelegd bij een Wadledenberaad, dat in 2018 zijn beslag zal krijgen.

 

We hebben vorig jaar successen geboekt en ook teleurstellingen moeten verwerken. Lees meer hierover in het jaarverslag 2017. Daarin staan ook onze plannen voor 2018.

30 juli 2018