Scholieren adviseren waddenministers

Aan de vooravond van de trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee organiseren het IVN, Programma Rijke Waddenzee en de Waddenvereniging een jongerenconferentie. Scholieren uit Denemarken, Duitsland en Nederland komen komen op donderdag 17 mei bijeen om een advies aan de conferentie voor te bereiden. Vrijdagochtend 18 mei zullen zij hun advies aan de regeringsdelegaties presenteren.

 

De afgelopen maanden hebben leerlingen van de Billum Friskole in Denemarken, de Gemeinschaftsschule Husum Nord in Duitsland en de Anna Maria Schurman school uit Franeker zich verdiept in de waddenproblematiek. Ze gingen op excursie, namen rapporten door en spraken met experts. Volgens een door het IVN ontwikkelde methodiek bedachten zij hun eigen oplossingen voor de problemen waar de internationale Waddenzee mee te kampen heeft. Daarbij spitsten zij zich toe op de onderwater natuur en de achteruitgang van de visstand in de Waddenzee.

Donderdag 17 mei komen de scholieren in groepsaccommodatie de Blikvaart te Sint Annaparochie bij elkaar. ’s Morgens gaan ze op excursie naar Noord-Friesland Buitendijks en de vispassage bij Zwarte Haan. ’s Middags werken ze aan hun gezamenlijke advies voor de Trilaterale Regeringsconferentie. Vrijdagochtend presenteren zij hun advies tijdens het openbare gedeelte van de conferentie in de Harmonie te Leeuwarden.


De organisatie van dit project werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.