Al ruim 2.200 mensen tegen boorplatform Schiermonnikoog

De petitie van de Waddenvereniging tegen de komst van een boorplatform voor de kust van Schiermonnikoog, is binnen een dag ruim tweeduizend keer getekend.

Veel inwoners van Schiermonnikoog en waddenliefhebbers uit de rest van Nederland voelen zich overvallen door de onaangekondigde komst van het platform, dat afgelopen vrijdag vertrok uit de haven van IJmuiden. Een Brits boorbedrijf wil samen met het Nederlandse gasbedrijf Oranje-Nassau een nieuw gasveld aanboren ten noorden van het Waddeneiland.

Toenemende druk
De Waddenvereniging is bezorgd om de toenemende druk van de gasindustrie op het gehele waddengebied, niet alleen met de komst van boorplatforms voor de eilanden, maar ook door boorinstallaties van o.a. NAM in Groningen en Friesland, van waaruit schuin onder de Waddenzee geboord wordt. Boringen onder de Waddenzee leiden tot bodemdaling. In combinatie met zeespiegelstijging dreigen wadplaten te verdrinken, met ecologische schade tot gevolg.

Bijzondere natuur
Het gasveld bij Schiermonnikoog bevindt zich in een ecologisch bijzonder gebied, de ‘Borkumse Stenen’. De combinatie van stenen, grind en de typische soorten die daar op leven vormen samen met de grote hoeveelheid kokerwormen een soort rif, net als koraal. Dergelijke ‘biogenic reefs’ kennen via de Europese habitatrichtlijn een beschermde status. Het Duitse deel van dit gebied heeft een beschermde status, een beschermde status van het Nederlandse deel staat nog ter discussie.

‘Geef lokale overheden besluitrecht’
De Waddenvereniging roept in de petitie op om in de strijd tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging internationale klimaatafspraken na te leven. Om onder de 2 graden opwarming te blijven, moet wereldwijd minimaal de helft van alle gasvoorraden onder de grond blijven.

Ook vraagt de Waddenvereniging met de petitie om lokale overheden op de Wadden bevoegd te maken zodat zij kunnen meebeslissen over grote gaswinningsprojecten en zo de lokale belangen kunnen waarborgen. Nu worden deze belangen nauwelijks meegewogen in het besluit om gas te winnen. 

Bekijk de petitie via deze link >>

Meer info via: www.waddenvereniging.nl/stopgaswinning