Initiatief van een 16-jarige

Er was eens een 16-jarige jongen uit Kortenhoef. Deze jongen heet Kees Wevers en hoorde begin jaren ’60 over de plannen van de overheid om twee dammen naar Ameland aan te leggen. In die tijd was de Waddenzee voor veel mensen nog een waardeloze moddervlakte. Lastig, omdat hij twee keer per dag droogviel en gevaarlijk om te varen als je het gebied niet goed kende. Ingepolderd kon het van nut zijn voor landbouw, militaire oefeningen of bloembollenteelt.

Kees Wevers had als wadloper kennis gemaakt met het wad. Hij liet het er niet bij zitten en schreef een ingezonden brief naar wat dagbladen om tegen dit onzalige plan te protesteren.

Enthousiaste natuurliefhebbers, bewoners van het waddengebied en biologen schaarden zich achter Kees Wevers en keerden zich fel tegen de aantasting van dit unieke gebied. Zo werd op 17 oktober 1965 de Waddenvereniging opgericht in Harlingen en kreeg zij de officiële naam Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee.

Logo

Het logo van de Waddenvereniging – een gestileerde meeuw met rode zon en een gebogen horizon – dateert al uit 1963 en is één van de bekendste en langst in gebruik zijnde beeldmerken van Nederland.

Jan Loman

De ontwerper is kunstenaar Jan Loman (Bolsward 1919 – Beetsterzwaag 2006) die al vanaf het eerste uur lid was van de Waddenvereniging. De huisstijl van de Waddenvereniging is geïnspireerd op de ‘wad’-vormen van Jan Loman.