Spelletje zoekkaarten

Word een echte waddenonderzoeker!

Het waddengebied is een bijzonder gebied, er komen verschillende planten- en diersoorten voor. In de kwelder groeien planten die je nergens anders ziet. En omdat de zeebodem bij eb droogvalt komen er veel vogels naar het waddengebied. Ze zoeken naar schelpdiertjes in het drooggevallen wad.

Kun jij de scholekster herkennen? En wat is het verschil tussen een kokmeeuw en een zilvermeeuw? Hoe noem je een klein roze schelpje? Met behulp van de zoekkaarten kun je de namen van de planten en dieren leren. Je kunt er ook een spelletje van maken; wie ziet de meeste planten en dieren van een zoekkaart? In de winter zijn er veel ganzen te zien in het waddengebied, zoals de rotgans. Hij is niet vervelend, maar heet zo door het geluid dat hij maakt ‘r-rot’.  Ganzen grazen op de kwelders en de weilanden. ’s Avonds zoeken ze elkaar op bij hun vaste slaapplaats.

Wil je heel veel ganzen zien, ga dan eens ’s ochtends vroeg of aan het begin van de avond op onderzoek uit. Er overwinteren jaarlijks wel 2 miljoen ganzen in Nederland. Vanaf half maart vliegen ze weer naar hun broedgebieden in het hoge noorden. Sommige ganzen moeten hiervoor duizenden kilometers vliegen!

Download hier jouw zoekkaarten!

 

Zoekkaart kwelder

 

Zoekkaart strand

Zoekkaart wad