Noarderleech

Bij Hallum liggen de breedste kwelders van de Nederlandse kust. Het Noarderleech tussen Zwarte Haan en Holwerd is 4200 hectare groot. Alles wat je in het waddengebied aan vogels mag verwachten, kun je hier tegenkomen.

Honderden brandganzen

In voor- en najaar komen tienduizenden vogels op het Noarderleech op adem tijdens de trek. In het vroege voorjaar zijn de kwelders nog vooral het domein van de brandgans. Hun gegak vult de lucht. Met honderden tegelijk zitten ze op het land, vliegen ze op, zoeken ze verderop een nieuw plekje met smakelijk gras.

 

Grazers voor de natuur

De zeedijk is lang en recht en vooral hóóg. Schapen houden het gras kort. De palenrij, haaks op het land, vertellen het verhaal van  grondaanwinning en opslibbing, van mens en natuur die deze kwelders samen maakten. In deze voorjaarstijd is de natuur weer aan zet. De koeien, paarden en schapen die er in de zomermaanden grazen doen dat ten dienste van de vogels en de plantenrijkdom. Maar in deze tijd heeft de natuur vaak wel ondersteuning nodig.


Tekst en foto’s: Annemarie Bergfeld