Wadden reisverhalen

Op reis naar het Duitse Hallig Langeness

De eerste aanzet was het artikel De Halligen van Flip van Doorn in Trouw van 23 november 2019, gevolgd door de beschrijving van de Halligen in zijn boek De Friezen, uitgegeven in 2021. Daarna kwam de film Silence of the Tides van Pieter Rim de Kroon. De blik op het wad, de geluiden, de ademhaling van het wad en wederom veel aandacht voor de Halligen. In juni 2022 bezochten Douwe en Hilly Struiksma, lid van de Waddenvereniging, een week de Duitse Hallig Langeness.

Met de veerboot

‘Een mooie boottocht met de veerboot Hilligenlei vanuit de Schlüttsiel Fährhafen bracht ons in twee uren naar het ‘terpeneiland’ Langeness. Bij hoog water een reis in een min of meer rechte lijn, bij eb een meanderende vaartocht door een smalle vaargeul. Voordat de boot afmeerde bij Langeness moest er eerst nog een paardentrailer afgeleverd worden op Hallig Gröde en daarna gingen de meeste dagtoeristen van boord op Hallig Hooge. Op de foto: Warfen.

 

Smalle hoofdweg naar het eiland

De overgang van vasteland naar het eiland is groot: vrijwel geen auto’s, de hoofdweg is maar twee meter breed en je wordt geacht met de auto niet sneller te rijden dan 50 kilometer per uur. Vaak is dat nog veel langzamer. En er is een strikte ‘houd rekening met elkaar in het verkeer regel’. Zo ongeveer iedere 500 meter is een passeerplaats. Van fietser tot automobilist wordt gevraagd – wanneer een tegenligger in het vizier komt – daar te wachten zodat men elkaar gemakkelijk kan passeren. En iedereen, bewoners en gasten, groet elkaar: “Moin”.

 

Duits waddeneiland Langeness

Langeness is een klein eiland. Oppervlakte ongeveer 10 km2 en nog geen 100 bewoners. En er is maar beperkt plek voor toeristen. Halligers wonen op terpen. Beschutting voor de zee is beperkt en dat betekent dat het, vooral in herfst en winter, regelmatig gebeurt dat het land onder water staat: ‘Land unter’ zoals dat heet. Alleen bij extreem hoog water lopen ook de terpbewoners gevaar. De NDR heeft dat in 2016 in een documentaire prachtig vastgelegd, het water komt hoger en hoger en de spanning of het water de huizen op de terpen zal bereiken, loopt op.

 

Veelzijdig natuurgebied

Langeness is een natuurgebied. Er broeden veel scholeksters, tureluurs, visdieven en veldleeuweriken. En dat is indrukwekkend om mee te maken. Van ’s-ochtends vroeg tot ’s-avonds laat is er het gezang van de vogels. Ben je buiten, hoor je ze allemaal zingen. De bewoners van Langeness hebben allemaal een eigen locomotief(je) waarmee ze met het smalspoor dat is aangelegd vanaf de vaste wal naar Hallig Oland en verder is doorgetrokken naar Langeness, een soort mini treinverbinding met de vaste wal hebben. Het is geen toeristenverbinding. Het smalspoor wordt vooral gebruikt voor het vervoer van goederen naar de beide eilandjes.

 

Een prachtig natuureiland, vriendelijke mensen en mooie vergezichten.