Noord-Friesland Buitendijks

Wadden foodroute 

Deze wandelroute van Visit Wadden voert je over de rechte paden door het typische Bildtse landschap en langs of door het prachtige natuurgebied Noarderleech; één van de grootste kwelders van Europa en ooit het werkterrein van de slikwerkers.

Lengte: 8,7 kilometer

Startpunt: Oudebildtzijl

 

De mens schiep het landschap

De wandeling start in het pittoreske Oudebildtzijl. Ooit lag dit dorp aan de monding van de vroegere Middelzee. Vijf eeuwen geleden ontstond het dorp met de komst van slikwerkers. Deze mannen bewerkten de aangeslibte zeeklei met alleen een schop en pipegaal – een soort houten kruiwagen zonder wiel maar met twee liggers waarmee ze de pipegaal over het zand en slijk konden voorttrekken – tot er een cultuurlandschap ontstond van dijken en vruchtbare akkers.

 

Langste bewoonde dijk

De Oudebildtdijk was in 1505 één van de eerste bouwwerken die de slikwerkers voltooiden. Op de ruim 14 kilometer lange dijk vind je nu nog allemaal typische dijkhuisjes. Het is daarmee de langste bewoonde dijk van Europa. In het dorp zelf vind je nog steeds de sluis – zijl – waaraan het ooit zijn naam ontleende.

 

Lijnenspel van akkerlanden

Je wandelt vanaf het dorp over een betonpad door het karakteristieke Bildtse landschap, dan gekenmerkt wordt door een lijnenspel van akkerlanden en vaak monumentale boerderijen. Dan bereik je de zeedijk, waarachter één van Europa’s grootste kwelders ligt; Noord-Friesland Buitendijks. De zomerpolders, dobben, zilte graslanden, slikvelden en kwelderwerken zijn  een eldorado voor planten en dieren.

 

Weids uitzicht

Vanaf de zeedijk is het volop genieten van het weidse uitzicht en de verschillende kleuren in het landschap. Het natuurgebied is onderdeel van het Werelderfgoed Waddenzee en ruim 4200 hectare groot. Het strekt zich helemaal uit tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd. It Fryske Gea beheert de natuur van Noord-Friesland Buitendijks. Door het gebied lopen drie gemarkeerde wandelroutes. Startpunten van verschillende wandelroutes vind je op informatiepanelen of volg de paaltjes.

 

 

Paradijs voor vogelaars

Elk jaar komen er ruim één miljoen vogels naar dit gebied om voedsel te zoeken en uit te rusten. Neem tijdens een wandeling daarom vooral een verrekijker mee! Zo kun je volop genieten van de kluut met haar omhoog gebogen snavel, de gakkende brandgans of de grote groepen bonte strandlopers. Tot 15 juli is het broedseizoen. Veel vogels hebben dan nestjes of jonge kuikens. Blijf op de paden en neem geen hond mee op een wandeling door dit natuurgebied.

 

Niet alleen de enorme hoeveelheden wadvogels, maar ook de bijzondere kwelderplanten zijn de moeite waard. In het voorjaar zie je vers groen zeekraal op de slikvelden staan.

Crossbill Guide Wadden

Een wandel- of fietstocht langs het waddengebied is zeer de moeite waard. In de Crossbill Guide Wadden worden deze en andere fiets- en wandelroutes door het waddengebied beschreven.

De Slikwerker

In buurtschap Zwarte Haan – een klein stukje rijden vanaf Oudebildtzijl – vind je op de zeedijk het bronzen beeld De Slykwurker (De Slikwerker) van kunstenaar Frans Ram. Met dit kunstwerk worden de mannen geëerd die het gebied van het Bildt hebben drooggelegd. Op de sokkel van het beeld staat in het Bildts vermeld: ‘Hier op ‘e Wadden / wereld fan water en slik / won hij lând út see / in weer en wyn’.

De Tempel

Vlakbij Marrum, ook prima bereikbaar met fiets of auto vanaf Oudebildtzijl, staat op de zeedijk de Tempel van kunstenaar Ids Willemsma. Het tempeltje werd gemaakt ter afsluiting van het op deltahoogte brengen van de Friese zeedijken in 1993.