Project steunen

De Waddenvereniging zet zich in op heel veel verschillende thema's. Daarbij krijgen er een aantal extra aandacht in de vorm van de speciale projecten die we gestart zijn. Ook jij kunt er aan bijdragen. Je kunt bijvoorbeeld een donatie doen die voor zo'n project bestemd is. Maar meegaan met een excursie of een trui kopen zijn ook manieren om het project te steunen. Dit zijn ze:


Elke vis telt!
Vissen zijn een onmisbare schakel in het voedselweb van een gezonde Waddenzee. Maar het gaat niet goed met de visstand in de Waddenzee. Uw steun is nodig. Op dit moment geldt: elke vis telt! Werelderfgoed Waddenzee kan echt geen vis meer missen.
Vismigratie

Heel wat vissoorten leven deels in zee, deels in zoet water, waar ze hun paaigronden hebben. Maar die kunnen ze slecht bereiken doordat er nauwelijks mogelijkheden zijn om van zout naar zoet te zwemmen en andersom. De Waddenvereniging zet zich in voor herstel van zoet-zoutovergangen.

Geef Tegen Gas

Naar gas boren onder een belangrijk en kwetsbaar natuurgebied? Dat doe je toch niet! Alleen samen met jou kunnen wij gaswinning in het waddengebied stoppen.

Werelderfgoed

De titel Werelderfgoed is een wereldwijde onderscheiding, en de kroon op het werk van de Waddenvereniging, maar is het ook algemeen bekend en wordt er ook naar gehandeld? Daar hebben we nog werk te verzetten!