Plastic Soep: Terschelling Afvalvrij

Meteen na de containerramp met de MSC Zoe in januari 2019 komt er een beweging van betrokken burgers op gang. Nog steeds is de betrokkenheid bij bewoners en bezoekers aan de Waddeneilanden bij het probleem van (plastic) zwerfvuil onverminderd groot. De Waddenvereniging wil met het project ‘Naar een afvalvrije Terschellinger kustlijn’ de inzet van al die wadliefhebbers gebruiken om écht een verschil te maken en structureel te werken aan een afvalvrije kustlijn.

 

Vraag en aanbod samenbrengen

De sleutel zit hem in het samenbrengen van vraag en aanbod en het faciliteren van lokale vrijwilligersgroepen om de gehele kustlijn frequenter te kunnen ontdoen van aangespoeld afval uit zee. Wadliefhebbers weten op dit moment nog maar mondjesmaat de bestaande lokale initiatieven te vinden. Daarnaast missen de lokale initiatieven (op basis van vrijwilligheid) de power en middelen om hun activiteiten te intensiveren in antwoord op de scheepsramp.

 

Terschelling als startlocatie

Met steun van Vivace en Iepen Mienskipsfûns Fryslân bouwen we op het eiland Terschelling een netwerk uit met deelnemende partijen, ontwikkelen en testen we een mix aan activiteiten waarmee we jaarrond het eiland afvalvrij houden en starten we in het laatste jaar met een verkenning voor uitbreiding van het netwerk naar andere eilanden en regio’s in het waddengebied. Het eiland Terschelling is de uitgelezen startlocatie voor het uiteindelijk afvalvrij krijgen van de gehele waddenkust. Hier kan worden voortgebouwd op een jarenlange ervaring met het opruimen van afval én is voldoende animo bij partijen om zich aan te sluiten.

 

Dít hebben we na drie jaar bereikt

  • Er is een stevig lokaal netwerk van vrijwilligersorganisaties, natuurorganisaties en toeristische ondernemers.
  • Met verschillende soorten opruimacties wordt het eiland wordt in een repeterende jaarlijkse cyclus afvalvrij gemaakt.
  • Moeilijk bereikbare locaties worden op een verantwoorde manier ontsloten. Juist het ecosysteem in afgelegen natuurgebieden is kwetsbaar voor afval.
  • Er is één online platform waarop aanbieders en opruimers elkaar kunnen vinden.
  • Successen en leerpunten worden aan het eind van de projectperiode vertaald in een advies, zodat in de toekomst het netwerk met deze lessen kan worden opgeschaald naar andere eilanden en de vastelandskust.

Samen doen

Wij geloven dat je pas écht dingen voor elkaar krijgt als je de verbinding met anderen zoekt. In de opstartfase van het project werken we samen met Stichting De Milieujutter en Eco safari Terschelling. Met deze lokale partijen hebben we een stevige basis op het eiland om de ambities in dit projectplan tot uitvoer te brengen. Aan het einde van de driejarige projectperiode is er een efficiënte samenwerking tot stand gekomen waarbij de Terschellinger kustlijn op basis van vrijwillige inzet jaarrond wordt schoongehouden.

Jij kunt helpen!

Vanaf 2021 gaan we van start met een breed aanbod aan activiteiten op Terschelling. Erger jij je ook aan al het afval dat aanspoelt? Houdt onze agenda in de gaten of blijf automatisch op de hoogte via onze gratis e-mailnieuwsbrief.

 

Blijf op de hoogte