Lauwerskust Manifest

Op 23 mei 2019, tijdens de officiële herdenking van 50 jaar Lauwersmeer, is het Lauwerskust Manifest aangeboden aan bestuurders uit de regio. Met een zevenpuntenplan wil de regio zelf een actieve bijdrage leveren aan de toekomst van hun gebied. Een sterke, gebiedseigen economie, met de ecologische draagkracht van het kustgebied als basis. Een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is, waar de unieke kwaliteiten centraal staan en dat is voorbereid op de toekomst. Dat is de kern van het Manifest Lauwerskust.

 

7x beter voor Lauwerskust

Het manifest is opgebouwd uit vijf bouwstenen en een zevenpuntenplan. In de bouwstenen staan de richtingen voor de toekomst omschreven. Het puntenplan is vervolgens een concrete uitwerking daarvan. 

 

Download: Manifest Lauwerskust, een toekomstvisie op Lauwerskust voor 2050 en verderBottum-up aan de slag

De opstellers van het manifest geloven dat de vormgeving van de toekomst voor het gebied door en voor de mensen in het gebied moet gebeuren. Alleen dan kan er een door bewoners gedragen beweging ontstaan. Samen met overheden, maatschappelijke partijen en ondernemers kunnen de bewoners zelf bijdragen aan de toekomst van hun leefomgeving.


Het manifest wordt aangeboden door vijf ondernemers uit Friesland en Groningen die wonen en werken in het gebied:

  • Albert Keizer, directeur/eigenaar Next Generation Shipyards B.V.
  • Aaltje Rispens, agrarisch ondernemer, bestuurder proefboerderij SPNA en Potato Valley
  • Johan Rispens, mede-eigenaar SOLT en duurzaam garnalenvisser
  • Jelle Bos, directeur/eigenaar Beleef Lauwersoog & Bos Marine Services B.V.
  • Henk Postma, natuurfotograaf, docent fotografie NHL Stenden Hogeschool en wadloopgids

Waddenvereniging aanjager

De Waddenvereniging was samen met het programma Naar een Rijke Waddenzee, aanjager van het proces om te komen tot het manifest. Op bestuurlijk niveau wordt er door de Stuurgroep Lauwersmeer gewerkt aan de “Ambities Duurzame Ontwikkeling Lauwersmeer”. In deze stuurgroep  zijn de provincies Groningen en Fryslân, de gemeenten Het Hogeland en Noardeast-Fryslân en Staatsbosbeheer (beheerder van het Lauwersmeer gebied) vertegenwoordigd. Naast overleg met deze stuurgroep wordt er direct met de waterbeheerders Wetterskip Fryslân en Noorderzijlvest overlegd over zoveel mogelijk ecologische oplossingen van hun waterveiligheidsopgaves. De Waddenvereniging blijft de komende tijd klankbord als het gaat om natuurherstel van het Lauwersmeergebied.

 

Documentaire

Regisseur Thom Verheul heeft ter gelegenheid van het jubileum van het Lauwersmeer voor Fryslân DOK een documentaire in twee delen over het gebied en de toekomst ervan gemaakt. De documentaire is uitgezonden op:

-          Zaterdag 25 mei om 13:55 uur op NPO 2 (deel 1)

-          Zaterdag 1 juni om 15:30 uur op NPO 2 (deel 2)

 

Lees ook:


Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor een maandelijkse update via WADDEN nieuws of volg ons op Twitter.

 

Steun ons werk!

De zorgen die wij delen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. Natuurlijk kun je zelf helpen door bewust te reizen, korter douchen en/of minder vlees eten. Als ook het gebied niet te vervuilen, rekening te houden met de natuur tijdens het recreëren en zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Maar we kunnen pas écht een verschil maken door ons te verenigen als grootste groep wadliefhebbers van Nederland. Zo kunnen we (politieke) druk uitoefenen en projecten realiseren die de natuur te beschermen en verbeteren. Steun ons werk. Alvast bedankt.

 

Donatie   Lid worden