Lauwerskust en de toekomst

In 2019 was het 50 jaar geleden dat de Lauwerszee werd afgesloten. Kustverdediging en waterveiligheid waren de reden voor de afsluiting van de Lauwerszee en het ontstaan van het Lauwersmeer. Met de natuur werd op dat moment geen rekening gehouden. Herstel van de verbinding tussen de zoute zee en het zoete achterland blijkt nu de weg richting een duurzame toekomst voor de regio Lauwerskust.

 

Meegroeien met klimaatverandering

Het klimaat verandert. De voorspelling is dat de zeespiegel de komende decennia gaat stijgen en er vaker lange droge periodes en clusterbuien zullen zijn. Dit zal ook gevolgen hebben voor het waddengebied. De Lauwerskustregio wil hierbij een voorloper zijn op het gebied van klimaatadaptatie, landbouw en energietransitie. Bijvoorbeeld door meer ruimte te geven aan de Waddenzee zodat het achterland kan meegroeien met de verwachte zeespiegelstijging, nu al te experimenteren met zilte en zouttolerante gewassen en (grootschalig) over te stappen op duurzame energie.

 

Herstel onderwaternatuur

De Waddenvereniging zet zich in voor zoveel mogelijk herstel van het unieke en onmisbare Lauwerskustgebied. Door de grens tussen Waddenzee en het Lauwersmeer te verzachten, wordt het gebied niet alleen klimaatbestendiger en daarmee veiliger. De natuur krijgt letterlijk weer meer ruimte om te ademen. In het hele waddengebied zijn er nauwelijks nog plekken over waar zoet rivierwater zich kan mengen met zout zeewater. Het ontbreken van dit soort overgangen is een van de redenen waardoor het nu niet goed gaat met de onderwaternatuur van de Wadden.

 

Longen van de Waddenzee

Het aantal vissen in de Waddenzee neemt af en ze zijn ook steeds kleiner. Geleidelijke overgangen tussen land en zee – estuaria - zijn heel belangrijk voor trekvissen, zoals zeeforel, paling en stekelbaars. Vissoorten als fint, spiering en bot leven zelfs permanent in dit soort zoet-zoutovergangen. Estuaria worden ook wel de longen van de Waddenzee genoemd. Het herstellen van de ademhaling van het Lauwersmeer, kan effect hebben op al het onderwaterleven tot in de haarvaten van de Drentse en Friese beken.

 

Manifest Lauwerskust

We geloven dat het vormgeven van een duurzame toekomst alleen succesvol kan zijn als het gedragen wordt door de bewoners en ondernemers in het gebied. Daarom jagen wij samen met het Programma naar een Rijke Waddenzee het gesprek hierover aan. Tijdens de officiële viering van 50 jaar Lauwersmeer in 2019, boden de partijen uit de regio een gezamenlijk manifest met een toekomstvisie voor de komende 50 jaar aan, aan de bestuurders van de regio.

 

Meer weten?


Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor een maandelijkse update via WADDEN nieuws of volg ons op Twitter.

 

Steun ons werk!

De zorgen die wij delen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. Natuurlijk kun je zelf helpen door bewust te reizen, korter douchen en/of minder vlees eten. Als ook het gebied niet te vervuilen, rekening te houden met de natuur tijdens het recreëren en zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Maar we kunnen pas écht een verschil maken door ons te verenigen als grootste groep wadliefhebbers van Nederland. Zo kunnen we (politieke) druk uitoefenen en projecten realiseren die de natuur te beschermen en verbeteren. Steun ons werk. Alvast bedankt.

 

Donatie   Lid worden