'Mocht er onverhoopt een ramp gebeuren tijdens zo’n storm, dan moeten we daar op voorbereid zijn. Daar maakt de Waddenvereniging zich sterk voor. Helpt u mee?' - Ellen Kuipers (Waddenvereniging)

Olievogels helpen

Winterse stormen jagen over het waddengebied. Prachtige luchten, hoge zeeën en mooie, ruimtelijke vergezichten. De Waddenzee toont zich in al haar dynamiek. U herkent het vast wel… Een romantisch beeld, maar dit heeft ook een keerzijde. Mocht er onverhoopt een ramp gebeuren tijdens zo’n storm, dan moeten we daar op voorbereid zijn. 


Keerzijde

Het Unesco Werelderfgoed Waddenzee ligt aan een drukke scheepvaartroute. Een ramp ligt hierdoor altijd op de loer en een incident met olie in zee is dan niet ondenkbeeldig. Niet alleen door gebroken scheepsrompen bij een storm, maar ook door illegale olielozingen.


Olievogels

Een kleine hoeveelheid olie leidt al tot veel slachtoffers onder de tienduizenden vogels in het waddengebied. Bijvoorbeeld zeevogels die in de rui zijn en met olie in de veren niet kunnen wegvliegen.

Waddenvereniging in actie

In september dit jaar heeft de Waddenvereniging deelgenomen aan een grootscheepse rampenoefening in het waddengebied en ervaring opgedaan met vogelopvang. Voor opvang van de vele getroffen vogels na een waddenramp zijn heel veel competente vrijwilligers nodig die een goede opleiding hebben genoten. Als dit nog moet gebeuren als er een ramp gebeurt is, dan is dat te laat. Daarom neemt de Waddenvereniging hier het voortouw in.

Steun de Waddenvereniging

Met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat er voldoende vrijwilligers worden opgeleid. Zo zorgen wij ervoor dat we snel in actie kunnen komen om de vogels te helpen, mocht er onverhoopt een onverhoopt een olieramp plaatsvinden.


Ik doneer voor de olievogels
Kies je bank