Val kabinet: Oproep om door te werken aan natuurbeleid

De Waddenvereniging roept de politiek op om ondanks de val van het kabinet werk te blijven maken van natuurherstel. Dat doen wij samen met een coalitie van natuur- en milieuorganisaties* in een brief gericht aan de Tweede Kamer. Wij vragen om daadkrachtig te blijven werken aan de behandeling en uitvoering van ambitieus klimaat-, natuur- en stikstofbeleid en te blijven werken aan oplossingen die de samenleving nu zo hard nodig heeft.

Met de val van het kabinet ontstaat het gevaar dat belangrijke ontwikkelingen vele maanden of zelfs een jaar stil komen te liggen door verkiezings- en formatietijd. Die verloren tijd kan de Nederlandse samenleving en de natuur niet dragen. Stilstand is achteruitgang. Daarvan zijn de gevolgen te groot. Ten tijde van een demissionair kabinet vragen wij aan de Tweede Kamer om leiderschap te tonen en te doen wat nodig en urgent is voor een groen, gezond en duurzaam Nederland.

Ondertussen: zelf aan de slag
Gelukkig zijn er een heleboel dingen die wij ondertussen zélf doen voor de natuur, zonder dat we op een goed functionerend kabinet hoeven te wachten. We halen 800.000 kilo troep uit de zee, zorgen er met de Vismigratierivier voor dat in de toekomst vissen weer kunnen migreren tussen Waddenzee en IJsselmeer, we zorgen voor meer rust voor wadvogels, we geven trainingen aan tientallen ondernemers in het waddengebied over Werelderfgoed Waddenzee en we werken verder aan onze droom: Riffen vol Reuring langs de Afsluitdijk.

————————————————————————————-

*De Natuur- en Milieufederaties, IUCN NL, IVN, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds