UNESCO doet dringend verzoek aan Nederlandse regering: geen nieuwe mijnbouw Waddenzee

Arjan Sijtsma Photography

Het Werelderfgoedcomité van de Verenigde Naties doet een dringend verzoek aan de Nederlandse regering om geen nieuwe mijnbouw (zout- en gaswinning) toe te staan onder en rond de Waddenzee.  Dat blijkt uit een ontwerpbesluit van UNESCO dat later deze maand formeel bekrachtigd zal worden. Onafhankelijk advies aan het Werelderfgoed Comité maakt duidelijk dat er grote zorgen zijn over de aantasting van de unieke natuurlijke eigenschappen die de basis waren om de Waddenzee de titel UNESCO Werelderfgoed te verlenen in 2009.

‘UNESCO legt de vinger precies op de zere plek’ aldus Frank Petersen van de Waddenvereniging. ‘Er waren al eerder serieuze twijfels van wetenschappers en juristen of de Nederlandse regering nieuwe mijnbouw onder de Waddenzee mocht vergunnen. Met name over nieuwe gaswinning onder de Waddenzee was het juridische advies dat eigenlijk geen natuurvergunning verleend mocht worden. Nu blijkt overduidelijk dat ook op grond van internationale verplichtingen binnen het UNESCO-verdrag elke nieuwe vergunning voor nog meer mijnbouw onverenigbaar is met de werelderfgoedstatus.’

Internationale UNESCO vergadering

Van 10 tot en met 25 september vergadert UNESCO in Riyadh en staat ook het behoud van de Waddenzee als werelderfgoed op de agenda. De Tweede Kamer bespreekt later deze week of nieuwe gaswinning onder de Waddenzee vanuit het Friese dorp Ternaard ‘controversieel’ verklaard moet worden.

Meer mijnbouw past niet bij Werelderfgoedstatus

Met het dringende verzoek van UNESCO in het achterhoofd is duidelijk dat elke Nederlandse regering, of die nu demissionair of missionair is, zal moeten erkennen dat nog meer mijnbouw niet past bij de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee. De Tweede Kamer heeft vorig jaar al een motie aangenomen die het kabinet verzoekt geen nieuwe vergunning voor gaswinning te geven. En voor de zomer werd een motie aangenomen om een besluit over de gaswinning bij Ternaard uit te stellen tot na de UNESCO-vergadering van september. Het besluit van UNESCO is nu duidelijk. Er is geen ruimte voor nieuwe mijnbouw onder dit UNESCO Werelderfgoed. En dat is precies wat nodig is voor het behoud van de Waddenzee.

Meer weten?

  • Het (Engelstalige) rapport van UNESCO vind je hier. Het ontwerpbesluit over de Waddenzee staat op pagina 38 tot en met 43.