Schip veilig in de haven, maar zorgen blijven

Rijkswaterstaat

Het schip de Fremantle Highway is veilig in de Eemshaven aangekomen. De Waddenvereniging is blij en opgelucht met de goede afloop. Dit keer is de Waddenzee ontsnapt aan een grote milieuramp. Wel blijven we ons grote zorgen maken over de scheepvaart die ten noorden van de Waddeneilanden plaatsvindt. Het waddengebied is een uniek Unesco Werelderfgoed. De kans op schade aan dit kwetsbare gebied moet zo klein mogelijk gemaakt worden.

Drukst bevaren route ter wereld

De vaarroutes ten noorden van de Waddeneilanden behoren tot de meest druk bevaren scheepvaartroutes ter wereld. In de scheepvaart zijn er bovendien allerlei nieuwe ontwikkelingen. Het vervoer van elektrische auto’s aan boord van schepen bijvoorbeeld. Ook de komst van vele nieuwe windmolenparken resulteert in een opeenstapeling van risico’s op incidenten met bijgaande kansen op schade aan het milieu en de natuur van de Wadden.

Niet gerust

Hoe nu verder? We hebben de ramp met de MSC Zoe gehad waarbij de Waddenzee in enkele uren veranderde in een heuse afvalbult, de Jullieta D die op drift raakte vanaf een ankerplaats in een windmolenpark en tegen een transformatorplatform botste. En nu brand op een schip dat net volgetankt was met brandstof.  Alles bij elkaar geen geruststellend beeld dat dit plaatsvindt in en dichtbij een kwetsbaar natuurgebied.

Hoe kunnen we de Waddenzee goed genoeg beschermen?

Is het sluiten van de zuidelijke scheepvaartroute de oplossing? Is het veiliger om alle schepen door de smallere noordelijke route te laten varen? Juist de plek waar de meeste windmolenparken zijn gepland? Bestaat er al een norm wat nautisch veilig genoeg is om de Waddenzee een goede bescherming te bieden? Ingewikkelde vraagstukken, die eigenlijk gisteren al beantwoord hadden moeten zijn. Daarom pleiten wij om deze vragen zo snel mogelijk te betrekken bij het lopende onderzoek Scheepvaartveiligheid rond offshore windparken (MOSWOZ) – Noordzeeloket Nederland . De Waddenzee verdient de hoogst mogelijke bescherming. Werk aan de winkel!