Nieuws uit het waddengebied

Het werk van de Waddenvereniging heeft vele facetten. Bij het ene onderwerp verzetten we ons krachtig tegen aantasting van het ecosysteem Waddenzee, bij het andere onderwerp zetten we projecten in gang die het robuuster maken. Hieronder de onderwerpen waarop we actief zijn en wat de grootste zorgen van de Waddenvereniging zijn.

De Waddenvereniging heeft er 20 enthousiaste wadgidsen bij. Op Terschelling gaven de nieuwe gidsen tijdens het Hemelvaartweekend met succes hun allereerste wadexcursie. Ruim 40 bezoekers aan het eiland waren vrijwillig proefkonijn. Ze lieten zich meeslepen in verhalen over wadpieren, kiezelwieren en kwispelende eilandpunten. First Dates Het is druk op de dijk bij Formerum. Een grote […]

In principe geldt in de Waddenzee een lozingsverbod voor bedrijven. Zo staat in een brief die minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerder deze maand naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Toch blijkt in de praktijk dat het afvalwater van bijna 60 bedrijven en organisaties in de Waddenzee belandt. Deze bedrijven en […]

De natuur in Europa staat onder zware druk. De voorgenomen Natuurherstelwet van de EU is daarom hard nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen. Maar Nederland vindt dat de wet te ver gaat en wil deze daarom op cruciale onderdelen afzwakken. Achttien natuurorganisaties vinden dat de wet […]

De Waddenvereniging is medeondertekenaar van een brandbrief aan het Kabinet, waarin we oproepen om te stoppen met fossiele subsidies. Deze subsidies kosten miljarden, verergeren de klimaatcrisis, zijn schadelijk voor de natuur van de Waddenzee en staan in de weg van een gezonde toekomst. Klimaatverandering is een grote bedreiging voor het waddengebied. Zo stijgt de temperatuur […]

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten op dinsdag 9 en woensdag 10 mei een streekbezoek aan de Waddeneilanden in de provincies Noord-Holland en Fryslân. Het Koninklijk Paar bezocht de eilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Het bezoek stond in het teken van de leefbaarheid op de Waddeneilanden en de complexiteit […]

Op de verjaardag van de koning zetten wij vandaag twee koninklijke waddendieren in het zonnetje! Koningseider Deze eendensoort heeft zijn koninklijke naam te danken aan het oranjekleurige ornament, een soort abstracte kroon, dat het mannetje in het broedseizoen op zijn kop heeft. Vrouwtjes zijn minder kleurrijk uitgedost en ook het mannetje verliest buiten het broedseizoen […]

Op vrijdag 21 april hebben we in opdracht van VN-organisatie UNESCO samen met een aantal periodieke schenkers van de Waddenvereniging onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en populatiegrootte van vissoorten in de Waddenzee. We gebruiken hiervoor een techniek die nog niet eerder voor dit doel op de Waddenzee is toegepast: eDNA. De Waddenzee is één van […]

Tijdens de nieuwe expeditie van CleanUpXL (een project van o.a. de Waddenvereniging) takelden de bergers van de Friendship naast meerdere vrachtwagentrailers, veel netten, dakluiken en een boeisteen ook een complete hijskraan uit zee. Deze kraan stond tot 1 januari 1995 op het dek van de Noorse coaster LINITO. Dit vrachtschip kwam die avond tijdens zwaar […]

Deze week werd een topoverleg gehouden tussen zes ministers uit Duitsland met zes Nederlandse ministers achter de spiegelende muren van het Depot Booijmans van Beuningen in Rotterdam. Op de agenda stonden veel onderwerpen die raken aan de samenwerking tussen beide landen zoals het oplossen van het klimaat- en energievraagstuk. In de voorbereiding van dat topoverleg […]

Het was een kleine doorbraak in de Tweede Kamer op donderdag 23 maart. In een debat over mijnbouw onder de Waddenzee werden vragen gesteld over de reden waarom het Rijk toch bleef uitgaan van oude en achterhaalde cijfers over de stijging van de zeespiegel bij het beoordelen van vergunningen voor mijnbouw. Nu nog is winning […]

De Waddenvereniging heeft bezwaar aangetekend bij Rijkswaterstaat tegen de verlenging van het Beheerplan Natura 2000 Waddenzee. Belangrijkste reden hiervoor is dat er beter gekeken moet worden naar de effecten van baggeren op de natuur. De verwachting is dat het baggeren de komende jaren verder toeneemt en er worden geen concrete keuzes gemaakt om hier wat […]

Natuurorganisaties vechten gedoogbeschikking LNV aan. Een collectief van liefst vijftien natuurorganisaties dient een verzoek om handhaving in bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Met het handhavingsverzoek vragen de organisaties het ministerie om terug te komen op de gedoogbeschikking voor de garnalenvisserij die per 1 januari jl. in de beschermde Nederlandse kustwateren geldt, […]

Wat is er mooier dan jouw nieuwe jaar te beginnen met een leeg hoofd en een leeg strand? Want als je er toch bent om die frisse neus te halen, neem dan even een zak mee om gevonden afval in te doen. Hiermee help je niet alleen de natuur, maar uiteindelijk natuurlijk ook jezelf.  Plastic op […]

Het is natuurlijk schier onmogelijk om slechts 5 vogelkijkplekken uit te lichten in een gebied vol prachtige spots. Maar als we het Ruud van Beusekom vragen, woordvoerder bij Vogelbescherming Nederland, vogelaar pur sang en woonachtig op Texel, zijn vooral deze vijf wadvogelkijkplekken het bezoeken meer dan waard. Volop winterpracht Dat vogels kijken vooral iets is […]

Steeds meer mensen willen erop uit met een minimale ecologische voetafdruk: wél nieuwe plekken ontdekken en met elkaar dingen beleven, maar zónder daarmee de natuur onnodig te belasten. Sterker nog: we krijgen steeds vaker vragen van mensen die daarbij bovendien de handen wel uit de mouwen willen steken voor de natuur. Echt iets willen bijdragen, […]

Uitwaaien op het strand is een fijne bezigheid en het levert vaak meer op dan een frisse neus. Het strand ligt vol met schelpen, aangespoelde stukken hout en touw waardoor een creatieve invulling met je vondsten eenvoudiger is dan je denkt. Waxinelichthouder jutten Heb je veel scheermessen gevonden op het strand? Neem een leeg jam- […]