Druk op niet-vergunnen nieuwe gaswinning Ternaard neemt toe

De 18 landen in het UNESCO Werelderfgoedcomité hebben vandaag formeel besloten dat de Duitse en Nederlandse regering de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee op het spel zetten als zij mijnbouw onder de Waddenzee blijven toestaan. Dit besluit is genomen omdat er zorgen zijn over het behoud van het Werelderfgoed Waddenzee. Het besluit is gebaseerd op onafhankelijk advies.  De Nederlandse regering heeft het UNESCO-verdrag in 1973 met goedkeuring van het Parlement geratificeerd.

Internationale zorgen en erkenning van belang Waddenzee

De Duitse organisatie Environmental Action Germany (DUH), World Heritage Watch en de Waddenvereniging hebben naar aanleiding van het UNESCO besluit gezamenlijk hun zorgen geuit over over het voortzetten van nieuwe mijnbouwvergunningen onder de Waddenzee. De organisaties roepen op om geen nieuwe vergunningen meer te verlenen voor deze activiteiten die schade toebrengen aan het milieu, klimaat en de uitzonderlijke waarden van de Waddenzee.

Het belang van de Waddenzee werd deze woensdag ook benoemd door Ursula von der Leyen, zo meldt de Leeuwarder Courant. De voorzitter van de Europese Commissie vroeg in haar jaarlijkse toespraak over de Staat van de Unie aandacht voor de biologische diversiteit van Europa. ‘In Noord-Europa vormt de Waddenzee een unieke biotoop voor zeldzame dieren- en plantensoorten en voor miljoenen trekvogels in dit werelderfgoed van levensbelang’, sprak zij.

Inzet Waddenvereniging

De Waddenvereniging zet zich al decennia in tegen mijnbouw onder de Waddenzee. Sinds het publiceren van de ontwerpvergunning voor de nieuwe winning bij Ternaard in augustus 2021 zijn wij in fel verzet tegen het verlenen van deze specifieke  vergunning. Dat doen wij juridisch, politiek, samen met andere wadliefhebbers en ook door UNESCO om hulp te vragen. Wij hebben het verzet tegen deze winning in de afgelopen twee jaar alleen maar verder zien groeien. Het is nu aan de Minister van Natuur om te beoordelen of zij het verdrag negeert of de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee respecteert.