Directeur Christine Wijshake spreekt met Koninklijk Paar

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten op dinsdag 9 en woensdag 10 mei een streekbezoek aan de Waddeneilanden in de provincies Noord-Holland en Fryslân. Het Koninklijk Paar bezocht de eilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Het bezoek stond in het teken van de leefbaarheid op de Waddeneilanden en de complexiteit van de vraagstukken die daarbij een rol spelen.

Directeur van de Waddenvereniging, Christine Wijshake, was uitgenodigd om op Ameland deel te nemen aan een gesprek over de bereikbaarheid van het eiland. Zij heeft in het gesprek naar voren gebracht dat ook de Waddenvereniging de bereikbaarheid van de Waddeneilanden van groot belang acht. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat die bereikbaarheid de natuur ook echt iets kost, onder andere vanwege het intensieve baggeren. Dat zou moeten betekenen, dat andere schadelijke activiteiten dus niet plaats kunnen vinden. Wat zou het mooi zijn als we dat met elkaar vanuit het belang van en liefde voor de natuur met elkaar op kunnen brengen.