Nieuws uit het waddengebied

Het werk van de Waddenvereniging heeft vele facetten. Bij het ene onderwerp verzetten we ons krachtig tegen aantasting van het ecosysteem Waddenzee, bij het andere onderwerp zetten we projecten in gang die het robuuster maken. Hieronder de onderwerpen waarop we actief zijn en wat de grootste zorgen van de Waddenvereniging zijn.

Een vandaag verschenen wetenschappelijk rapport van de Waddenacademie en Wageningen Marine Researsch onderstreept dat de huidige intensieve garnalenvisserij zorgt voor groeioverbevissing, aantasting van het leven op de zeebodem en verschillende vispopulaties en verstoring van beschermde vogels. Het rapport is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Toch besluit hetzelfde ministerie […]

Lees meer

De noodzaak inzien van het beschermen van de Waddenzee begint vaak met de beleving ervan. Aan de hand van een aantal principes kun je de ervaringen tijdens een activiteit of een excursies sterker binnen laten komen bij deelnemers. Voorlichters van de Waddenvereniging volgden hiervoor een Europese Erfgoed interpretatie training. Persoonlijke beleving centraal Het wad beleven: […]

Wat betekent klimaatverandering voor de Waddenzee in het behoud ervan als Werelderfgoed? Collega Frank Petersen ging op uitnodiging van het platform Klimaat en Erfgoed in gesprek over dit onderwerp met Professor Piet Hoekstra (verbonden aan de Waddenacademie) en Lisanne Bedeaux van Unesco Nederland. Waddenzee Werelderfgoed, hoelang nog? De bijeenkomst was al gepland, voordat het besluit […]

In 2022 verleende het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een vergunning aan mijnbouwbedrijf ONE-Dyas voor het winnen van gas onder de Noordzee boven Schiermonnikoog. Verschillende natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, gingen in beroep tegen die vergunning. Op 28 september komt het beroep voor de rechter bij de Rechtbank Den Haag. Waarom deze rechtszaak? Het […]

Een paar weken geleden besloot UNESCO dat de Duitse en Nederlandse regeringen de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee op het spel zetten als zij mijnbouw onder de Waddenzee blijven toestaan. Niet alleen mijnbouw baart het Werelderfgoedcomité zorgen, maar ook de voornemens om stroomkabels door de Waddenzee aan te leggen. World Heritage in Danger Het betreft hier […]

Samen met buitenwinkel Bever gaan we voor schoon. Regelmatig organiseren we clean-ups waarbij medewerkers een deel van de Waddenkust afvalvrij maken. Met veel liefde (voor buiten) steken ze de handen uit de mouwen en komen ze terug met een flinke buit. Zo maken we buiten elke keer een stukje schoner. Vandaag is het World Cleanup […]

De 18 landen in het UNESCO Werelderfgoedcomité hebben vandaag formeel besloten dat de Duitse en Nederlandse regering de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee op het spel zetten als zij mijnbouw onder de Waddenzee blijven toestaan. Dit besluit is genomen omdat er zorgen zijn over het behoud van het Werelderfgoed Waddenzee. Het besluit is gebaseerd op onafhankelijk […]

Het Werelderfgoedcomité van de Verenigde Naties doet een dringend verzoek aan de Nederlandse regering om geen nieuwe mijnbouw (zout- en gaswinning) toe te staan onder en rond de Waddenzee.  Dat blijkt uit een ontwerpbesluit van UNESCO dat later deze maand formeel bekrachtigd zal worden. Onafhankelijk advies aan het Werelderfgoed Comité maakt duidelijk dat er grote […]

De Nederlandse overheid loopt nog meer geld mis door fossiele subsidies dan tot nu toe werd gedacht. In totaal gaat het om €37,5 miljard per jaar. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Rechtvaardig afbouwen van fossiele subsidies: Minder CO2 en meer inkomsten’ dat vandaag gepubliceerd wordt door SOMO, Oil Change International en Milieudefensie. De onderzoekers pleiten […]

De afgelopen maanden heeft Christine Wijshake met veel toewijding de directeursfunctie bij de Waddenvereniging vervuld. Gezamenlijk zijn bestuur en directeur tot de conclusie gekomen dat wat de organisatie nodig heeft en wat Christine brengt in de rol van directeur op dit moment niet aansluit. Voor de komende maanden is mariene ecoloog en projectleider Wouter van […]

Het schip de Fremantle Highway is veilig in de Eemshaven aangekomen. De Waddenvereniging is blij en opgelucht met de goede afloop. Dit keer is de Waddenzee ontsnapt aan een grote milieuramp. Wel blijven we ons grote zorgen maken over de scheepvaart die ten noorden van de Waddeneilanden plaatsvindt. Het waddengebied is een uniek Unesco Werelderfgoed. […]

Op de Noordzee, zo’n dertig kilometer ten noorden van Ameland, staat sinds middernacht een vrachtschip in brand. Het schip, de Fremantle Highway, wordt momenteel door een lijn op zijn plek gehouden in de berm tussen twee vaarroutes. Zodra het kan, wordt het schip verplaatst om het risico op natuur- en milieuschade aan het kwetsbare waddengebied […]

Op 14 juli  is een aanpassing in het Mijnbouwbesluit ter inzage gelegd. Het gaat om een aanpassing waarin staat dat er geen nieuwe aanvragen voor gaswinning onder de Waddenzee meer in behandeling genomen worden. Wat houdt de aanpassing in? De aanpassing volgt uit het coalitieakkoord en houdt in dat er geen nieuwe vergunningen meer worden […]

Het Waddenfonds gaat 3 miljoen euro investeren in de tweede fase van het programma Wij&Wadvogels. In de eerste fase zijn de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied al verbeterd. Internationaal vogelbelang Het waddengebied is het belangrijkste intergetijdengebied in Noordwest-Europa. Miljoenen vogels maken jaarlijks van het gebied gebruik om te broeden, maar […]

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel voor de Europese Natuurherstelwet. De Nederlandse natuur- en milieuorganisaties reageren opgelucht, want natuurherstel in Europa komt hiermee een stap dichterbij. ‘Die wet is essentieel om het verlies aan planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen, maar ook om schoon drinkwater en duurzame voedselvoorziening […]

De Waddenvereniging roept de politiek op om ondanks de val van het kabinet werk te blijven maken van natuurherstel. Dat doen wij samen met een coalitie van natuur- en milieuorganisaties* in een brief gericht aan de Tweede Kamer. Wij vragen om daadkrachtig te blijven werken aan de behandeling en uitvoering van ambitieus klimaat-, natuur- en […]