Shell weigert oproep aandeelhouders om ‘groen’ te worden

Met een ongekend directe toon laat Shell aan haar aandeelhouders weten, er niet over te piekeren om ‘groen’ te worden. Dat valt op te maken uit de reactie van de Nederlands/Britse energiereus op een resolutie die werd ingediend door een aantal aandeelhouders. Follow this is een samenwerking van personen en grote beleggers die zich richten op een verdere vergroening van Shell. Zij gaan uit, van wat zij noemen een positieve visie, waarin de olie- en gasindustrie onderdeel is van de oplossingen voor klimaatverandering.

De reactie van het bedrijf is ongekend hard en defensief. Wat de resolutie vraagt is volgens Shell 'niet in het belang van het bedrijf' en dus doet het bestuur van Shell een unanieme suggestie aan haar aandeelhouders om tegen deze resolutie te stemmen. Zo wordt pijnlijk duidelijk dat ondanks de mooie woorden van Shell over de noodzaak van een ‘Groen Kabinet’ in Nederland er maar één ding in het belang van het bedrijf is: de winning en verkoop van olie en gas waar en hoe dan ook.

De reactie van Shell laat zich lezen als de best mogelijke samenvatting van de manier waarop het energiebedrijf elke verantwoordelijkheid voor wat dan ook afwijst. 'Shell verkoopt slechts wat klanten willen en om nu één van die producten niet meer te verkopen zou de vraag van consumenten niet veranderen' aldus Shell in haar Engelstalige reactie op de resolutie.

Liever verstopt Shell zich achter de overheden die 'zekerheden moeten geven om investeringen in duurzame energie mogelijk te maken.' Kortom, wel oproepen tot een Groen Kabinet en forse overheidsuitgaven maar zelf volop doorgaan met de winning en verkoop van fossiele brandstoffen.

Shell heeft nog niet gereageerd op de oproep van de Waddenvereniging en vele anderen om aardgas onder de Waddenzee te laten zitten. Het laatste woord is nu aan de aandeelhouders van Shell zoals de Nederlandse pensioenfondsen ABP, PGGM en MN. Accepteren zij de harde en defensieve reactie van het bestuur of zien zij een andere rol voor Shell om hun aandelen ook op lange termijn waarde laten houden. Op 23 mei komen zij bij elkaar in Den Haag.

De harde en defensieve reactie van Shell is hier te lezen.


Publicatiedatum: 20-04-2017