Hoort Schier bij Groningen of Fryslân?

Elk jaar laait de discussie weer op. Hoort Schiermonnikoog nou wel of niet bij Fryslân? Op de vraag bij welke provincie Schiermonnikoog hoort, zijn de Groningers heel resoluut ‘Groningen natuurlijk’. Het eiland ligt boven hun provincie, maar toch het is écht Fryslân! Als je met de boot vanaf Lauwersoog vertrekt – en dat ligt in Groningen – ben je wel weer in Fryslân als je op Schier van boord gaat. Bij Tresoar in Leeuwarden weten ze precies hoe het zit.
Skiere monniken ‘De kwestie of Schiermonnikoog bij Groningen of bij Fryslân hoort, speelt al veel langer. Maar er is geen twijfel over het feit dat het Fryslân is. De monniken uit Rinsumageest van klooster Klaarkamp woonden er. Schiermonnikoog was vroeger grond van het klooster en de monniken onderhielden dat. Zij werden de “Skiere monniken” genoemd’, zegt Siem van der Woude van Tresoar. ‘De Lauwers was destijds de Groninger rivier, die aan de oostkant van Schier de Noordzee in liep. Nu is het wel zo dat die eilanden “lopen”. Ze schuiven op en Schier kruipt steeds meer richting Groningen.’ Hans Wiegel En als zelfs Hans Wiegel, voormalig commissaris van de Koningin, op het uiterste punt van de oostkant van Schiermonnikoog een Fries vlag heeft neergezet om te laten zien dat het eiland toch écht bij Fryslân hoort, dan kun je er niet meer omheen. (Foto)Bron: ::URL::http://www.omropfryslan.nl/nieuws/707644-de-groninger-strijd-om-schier::Omrop Fryslân ::