NGO’s en ENGIE een stap verder na gesprek

De brede coalitie ‘Niet Boren voor Schiermonnikoog’ is optimistisch na het gesprek van vandaag met energiebedrijf ENGIE E&P Nederland B.V. In de komende maanden wordt gewerkt aan verdere uitwerking en de achterban geraadpleegd.

Breed gedragen verzet

De coalitie heeft er op aangedrongen dat ENGIE gehoor moet geven aan het breed gedragen verzet tegen de nieuwe gaswinningsplannen in het waddengebied. Het energiebedrijf had al eerder aangegeven niet te zullen starten met de winning zolang zij in gesprek zijn met de coalitie. De brede coalitie Niet Boren voor Schiermonnikoog bestaat uit de bewoners van Schiermonnikoog, verenigd in Horizon Schiermonnikoog en 17 natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Urgenda en Milieudefensie.