Verzet tegen windmolenplan IJsselmeer

De Waddenvereniging heeft samen met andere natuurbeschermingsorganisaties en recreatieve organisaties beroep aangetekend tegen Windpark Fryslân. Dit is een groot windmolenpark van 89 windturbines midden in het IJsselmeer. De Waddenvereniging is voorstander van windenergie, maar ziet op deze plek grote gevolgen voor waddenlandschap en natuur. In de planfase hebben de verschillende natuurorganisaties volop meegedacht en alternatieve locaties aangeboden. Helaas heeft de provincie Fryslân alle alternatieven terzijde geschoven en voor een locatie midden in het IJsselmeer gekozen.

Vrijwaringsgebieden benoemen

In de toekomst dreigen nog meer windmolenparken in en om de Waddenzee en het IJsselmeer gebouwd te worden. Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: “Wat mist is een visie hoe we in Nederland duurzame energie gaan opwekken waarbij wel rekening wordt gehouden met Nederlands mooiste natuurgebied. Ik zou graag zien dat we vrijwaringsgebieden kunnen benoemen en mogelijkheden voor windenergie van de Noordzee verder worden uitgewerkt. Nu moeten we ieder initiatief apart bekijken en kunnen we niet anders dan verzet aantekenen als er grote effecten blijken te zijn.”