Raad van State: nog geen heropening zoutwinning-zaak

De Raad van State vindt het voorlopig niet nodig om het onderzoek naar de vergunningen voor zoutwinning onder de Waddenzee te heropenen. Tijdens de zitting afgelopen maandag stelden de drie rechters (officieel: staatsraden) van de Raad van State veel vragen. Die werden beantwoord door de vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming. Er waren twee belangrijke punten van discussie: hoe groot is het meegroeivermogen van het gebied en hoe snel gaat de zeespiegel stijgen als gevolg van klimaatverandering.

Beide partijen hadden experts meegenomen, die de vragen beantwoordden. Voor de natuurorganisaties waren dat prof. dr. ir. Pier Vellinga en prof. dr. ir. Leo van Rijn. Pier Vellinga lichtte toe dat het vreemd is dat het ministerie, op advies van TNO, tot een lagere zeespiegelstijging is gekomen dan voorheen. Klimaatscenario’s worden op het moment juist bijgesteld naar een hogere zeespiegelstijging. Leo van Rijn lichtte zijn berekeningen toe over hoeveel bodemdaling de Waddenzee in het gebied rond de zoutwinning aankan, zonder dat er wadplaten gaan zakken.

De rechters dachten dat ze voldoende geïnformeerd waren, maar daar kijken ze nog verder naar. Als ze definitief besluiten het onderzoek niet te heropenen, proberen ze over 6 weken uitspraak te doen.