Effecten menselijke activiteiten Waddenzee onderzocht

Een groep van 25 wetenschappers heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een inschatting gemaakt van de effecten van 37 menselijke activiteiten op de Waddenzee. De wetenschappers scoorden niet alleen hoe hoog effecten op de natuur zijn, maar gaven ook een inschatting van economische en sociaal-culturele effecten. 

De grootste effecten op de natuur worden volgens deze wetenschappers veroorzaakt door verschillende visserijen en havenactiviteiten. Daarnaast is duidelijk dat klimaatverandering een flinke bedreiging vormt voor het waddengebied. Havenactiviteiten en toerisme scoren hoog op economische en sociaal-culturele effecten.

 

Dit rapport van het zogenaamde ‘Waddenhuisberaad’ zal door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gebruikt worden in haar verkenning hoe het beleid rond de Waddenzee in de toekomst vorm gegeven moet gaan worden. Interessant is dat, juist doordat er op twee verschillende vlakken gescoord is, te zien is welke sectoren bijvoorbeeld weinig effect hebben op de natuur en veel opleveren voor economie en het sociaal-cultureel domein (bijv. toerisme op de eilanden) en voor welke juist het omgekeerde geldt (verschillende vormen van visserij). Meer informatie over deze studie vindt u hier.