Meerjarig programma voor opknappen Eems vastgesteld

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen hebben een meerjarig programma vastgesteld om de Eems te verbeteren. De Eems is veel te troebel, waardoor bijvoorbeeld trekvis niet meer tussen zoet en zout water op en neer kan trekken.

Programma tot 2020

De komende jaren gaat er aan de Groninger kust op diverse plaatsen gewerkt worden aan geleidelijkere overgangen tussen zoet en zout water. Daarbij wordt ook bekeken of er slib ingevangen kan worden, wat het water in de Eems minder troebel moet maken. Verder wordt er onderzoek gedaan hoe het systeem van platen, geulen en stromend water misschien aangepast kan worden, zodat er minder vertroebeling ontstaat. Het hele programma kost zo’n 60 miljoen tot 2020.

Samen richting een gezonde Eems

Om de Eems echt gezond te krijgen, zullen er waarschijnlijk nog meer maatregelen nodig zijn. Het nu vastgestelde programma Eems-Dollard 2050 gaat vooral over de eerste periode (2016-2020). Gaandeweg moet uit onderzoek duidelijk worden wat voor maatregelen er verder getroffen moeten worden. Het programma wordt dus tussentijds steeds bijgesteld en aangevuld. De Waddenvereniging is erg blij met dit programma. Negen jaar geleden voerde onder andere de Waddenvereniging campagne om de problemen van de Eems op de agenda te krijgen. Mede dankzij gedeputeerde Staghouwer en het regionale bedrijfsleven is er nu een flinke stap gezet richting een gezonde Eems.