Nuon Eemshaven: definitief geen kolen

Nuon maakte vandaag bekend dat ze haar gascentrale in de Eemshaven definitief niet om zal bouwen tot een kolencentrale. Bovendien onderzoekt Nuon of haar gascentrale helemaal CO2-neutraal gestookt kan gaan worden. Dat is goed nieuws voor de natuur! Minder CO2 is minder klimaatverandering en meer kans dat we nog heel lang kunnen genieten van de unieke waddennatuur.

De Waddenvereniging verzette zich fel tegen de komst van kolencentrales in de Eemshaven, onder andere omdat kolencentrales veel meer CO2 uitstoten dan gascentrales. Met Nuon werd een paar jaar geleden afgesproken dat zij voorlopig geen kolencentrale zouden bouwen, maar alleen een gascentrale. Helaas zette RWE/Essent de bouw van haar kolencentrale wel door. Nuon bekijkt nu samen met de TU Delft of haar gascentrale ook op ammoniak kan draaien. Daarbij wordt alleen stikstof en waterdamp uitgestoten – geen stoffen die bijdragen aan klimaatverandering. De ammoniak moet worden geproduceerd uit duurzaam opgewekte elektriciteit op momenten dat daar teveel van is, bijvoorbeeld als het zo hard waait dat windmolens te veel elektriciteit produceren. Via de ammoniak kan die duurzame elektriciteit dan tijdelijk opgeslagen worden. Als er weer meer elektriciteit nodig is, maakt Nuon er met haar centrale weer elektriciteit van.