Stap verder richting gezonde Eems

Maandag 9 november maakten het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Provincie Groningen afspraken over de Eems. De Waddenvereniging is blij dat deze afspraken er nu zijn en hoopt dat ze uiteindelijk gaan leiden tot een gezonde Eems. Directeur Arjan Berkhuysen: “Langzaam maar zeker komen we dichter bij die gezonde Eems. We hebben met dijken en baggeren decennia lang het natuurgebied aangetast en dat zet je niet in een keer even recht. Gelukkig worden er nu concrete projecten in gang gezet voor de korte termijn, terwijl er nog verder gekeken wordt naar de oplossing op de langere termijn. We rekenen er op dat dit in het komende jaar ook concreter wordt.”

De Eems is veel te troebel. Daardoor kunnen bijvoorbeeld trekvissen er niet of moeilijk de weg naar hun paaigebieden vinden. De slechte staat van de Eems is voor provincie en ministerie aanleiding om een meerjarig, adaptief programma op te stellen en uit te voeren. Dat moet leiden tot een gezonde Eems in (uiterlijk) 2050. Ook moet er een Innovatieprogramma Slib uitgewerkt worden. Dat moet het mogelijk maken om baggerslib uit de Eems te halen, zonder dat dit extra geld kost.

 

Over deze beide programma’s wordt volgende jaar verder besloten, op basis van de verdere uitwerking. Ondertussen gaan Rijk en regio aan de slag met een aantal pilots, waarvoor (deels) ook extra geld vrijgemaakt wordt. Deze pilots moeten er uiteindelijk voor zorgen dat de slibconcentratie in de Eems omlaag gaat.