Waddenfonds erkent belang oliebestrijding

Het Waddenfonds heeft weer financiering toegekend aan een reeks projecten. De Waddenvereniging is blij dat het Waddenfonds investeert in oliebestrijding. In de afgelopen jaren heeft de vereniging veel energie gestopt in verbetering, wat uiteindelijk leidde tot een gezamenlijk plan van aanpak in de regio.

Ontwikkeling innovatief systeem

In 2012 zijn vijftig aanbevelingen aangeboden aan het Rijk en één daarvan wordt nu ondersteund met geld uit het Waddenfonds. Dat is belangrijk, want bij een olie-incident vlakbij de Waddenzee is er slechts één getijde tijd om in te grijpen. Met dit project wordt een innovatief slibverwijderingssysteem ontwikkeld voor de kwetsbare delen van de Waddenzee. We wensen de aanvragers van het project, TechnologieCentrum Noord-Nederland, veel succes en zijn benieuwd naar de vorderingen.

 

Wat is de lijn in de toekenning van Waddenfondsgelden?

We hebben begrepen dat er ook vele aanvragen zijn gesneuveld. Wat opvalt is dat het lastig blijft om een structurele lijn te herkennen in de toekenningen. Waarom juist die projecten en om welke structurele verbeteringen gaat het hier? Wat betekenen deze projecten voor herstel van het voedselweb en krijgen we hierdoor bijvoorbeeld weer de grote vissen terug? Het Waddenfonds krijgt na de provinciale verkiezingen een nieuw dagelijks bestuur. Dat is aanleiding om een keer met collega organisaties en dit bestuur in gesprek te gaan over de vraag hoe het Waddenfonds nog structureler kan werken aan uitdagingen zoals het verbeteren van visbestanden. Daarmee zijn we met projecten als de vismigratierivier op weg, maar het kan natuurlijk altijd beter.