Kamer neemt stelling gaswinning Terschelling

Er lijkt een Kamermeerderheid te zijn voor een motie van de Partij voor de Dieren om de plannen voor gaswinning bij Terschelling voorlopig in de ijskast te stoppen. De Waddenvereniging is blij dat er nu een breed politiek geluid is tegen mijnbouw bij Terschelling. Het is een mooie eerste stap om alle geplande mijnbouwplannen in en bij het Werelderfgoed Waddenzee definitief stop te zetten.

Vergunningsaanvraag bevriezen

In de motie vragen de politici minister Kamp om de vergunningsaanvraag van Tulip Oil te bevriezen totdat er meer besluiten over het beleid rondom energie en gaswinning zijn genomen. Eerder deze week publiceerde de NOS een gelekt stuk waarmee duidelijk werd dat het bedrijf zo snel mogelijk aan de slag wil, terwijl het eerder had aangegeven alleen te zullen boren bij voldoende draagvlak. Minister Henk Kamp van Economische Zaken zou, wanneer de aanvraag toch gewoon in behandeling wordt genomen, deze zomer een eerste beslissing nemen over de eventuele boringen op en bij Terschelling.

 

Aanpassing mijnbouwwet

Komende dinsdag wordt er ook gestemd over een amendement van de Partij van de Arbeid. De partij wil de mijnbouwwet zodanig aanpassen dat het belang van milieu en natuurbescherming, veiligheid en volksgezondheid, waterwinning en de mogelijkheid van schade door bodembeweging redenen kunnen zijn om een vergunning te kunnen weigeren. Op dit moment is dat niet voldoende geregeld in de wet. De Waddenvereniging verwelkomt beide initiatieven van de Kamer. Bij natuurorganisaties, bewoners, gemeenten en de provincie Fryslân is er absoluut geen draagvlak voor het uitbreiden van de gaswinningslocaties in het waddengebied.