Controle en handhaving proef pulstechniek garnalenvisserij schiet tekort

Garnalen opschrikken met elektrische prikkels in plaats van met ruim 30 rubberen klossen die over de zeebodem rollen. Minder bijvangst en bodemcontact. Dat klinkt als een welkome duurzame innovatie in de garnalenvisserij. Niet langer duurzaam is het wanneer de pulstechniek wordt ingezet voor zoveel mogelijk economisch gewin. Wanneer het klassieke vistuig met de karakteristieke rubberen klossen met de pulstechniek wordt gecombineerd, kan dat tot een verhoging van de vangst met enkele tientallen procenten leiden. Een verleidelijke prikkel.

Intensiteit terugdringen

Al vele jaren is de Waddenvereniging samen met andere natuurorganisaties juist actief om de oplopende intensiteit van de garnalenvisserij terug te dringen. Zo is recent nog met garnalenvissers en de overheid een convenant overeen gekomen om de visserijdruk van de garnalenvisserij op de Waddenzee te halveren. De ongereguleerde garnalenvisserij is niet gebaat bij het misbruiken van de pulstechniek voor nog hogere vangsten, de uitdaging zit in het terugdringen van de bijvangst en het bodemcontact.

Controle en handhaving niet op orde

Het systeem van controle en handhaving van specifiek deze technische voorschriften van het garnalenpulsvistuig lijkt niet op orde. Verontrustende signalen uit de visserijhavens en onbevredigende antwoorden van het ministerie over de wijze waarop wordt toegezien op de naleving van de voorschriften was voor de Waddenvereniging aanleiding om deze week een handhavingsverzoek te doen.

 

Onduidelijk onderzoeksprogramma

De huidige 14 ontheffingen voor het gebruik van de pulstechniek in de garnalenvisserij zijn gekoppeld aan een onderzoeksprogramma. Deze voorlopers moeten onderzoeken of en zo ja hoe de techniek daadwerkelijk een duurzamer alternatief is voor het klassieke garnalenvistuig. Het is alleen onduidelijk hoe dit onderzoeksprogramma eruit ziet en welke gegevens de nu 14 ontheffinghouders moeten aanleveren. Daarnaast is het ook onduidelijk hoe de gegevens van dit onderzoek worden vertaald in voorschriften bij nieuwe vergunningverlening. De Waddenvereniging wil weten hoe dit precies zit en heeft daarom het ministerie verzocht om alle relevante informatie hierover te mogen ontvangen.