Zwemmend zilver losgelaten in het Lauwersmeer

Vanochtend zijn honderden zeeforellen losgelaten in het Lauwersmeer. Naar Deens voorbeeld gaan sportvissers, het waterschap, natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, en verschillende overheden de samenwerking aan. Zij willen de terugkeer van deze iconische trekvis combineren met het verbeteren van de waterkwaliteit en het ontwikkelen van het Lauwersmeer als sportvisbestemming. Op het Deense eiland Funen heeft deze aanpak geleid tot een toeristische spin-off waardoor elke gevangen zeeforel letterlijk zijn gewicht in zilver waard is.

Van wad tot stad en verder

De zeeforel is een indrukwekkende trekvis die ruim een meter groot kan worden. Vroeger hadden trekvissen een vrije route naar hun paaigebieden in Groningen en Drenthe. Door de aanleg van vele sluizen en gemalen en de afsluitende dijk van het Lauwersmeer in 1969, verdween onder meer de forel definitief uit de binnenwateren van de drie noordelijke provincies. Het streven van de initiatiefnemers is om barrières in de trekroute passeerbaar te maken, waardoor over enkele jaren zeeforellen zelfstandig via het Lauwersmeer, langs de stad Groningen naar beken in Drenthe en Groningen kunnen zwemmen om hier te paaien. De verschillende maatregelen die worden genomen in het vervolgtraject leiden ook tot verbetering van de waterkwaliteit in de Drentse beken.

 

Naar Deens voorbeeld

Het herstellen van een vispopulatie en tegelijkertijd een sportviseconomie ontwikkelen, is een ongebruikelijke combinatie. In het buitenland zien we dat het werkt. Op het Deense eiland Funen wordt bijvoorbeeld het uitzetten van zeeforel, het verwijderen van barrières in de trekroute én het promoten van het gebied bij sportvissers succesvol gecombineerd. Het resultaat na 25 jaar is een gezonde zeeforel populatie en 64.000 extra overnachtingen door sportvissers in het gebied. Hiermee worden de jaarlijkse investeringen in natuurherstel en promotie ruimschoots terugverdiend.

 

Lange adem

Het Deense programma laat zien dat het herstellen van de zeeforelpopulatie vraagt om jarenlange inzet. Dankzij eenmalige bijdragen van de provincies Groningen en Fryslân konden vandaag de eerste honderden(hoeveel exact?) zeeforellen worden uitgezet. Voor het meerjarige programma hebben de initiatiefnemers begin februari al een aanvraag voor cofinanciering ingediend bij het Waddenfonds.

 

Vooruitblik

Na het uitzetten van jonge zeeforel en het nog beter passeerbaar maken van de huidige barrières in de trekroute van de zeeforel, zal het nog vele jaren duren voordat volwassen zeeforellen terugkeren naar hun geboortebeek. Om tegelijkertijd te werken aan het promoten van het Lauwersmeer als sportvisbestemming worden de eerste jaren ook grote volwassen forellen uitgezet. Bij een succesvolle aanpak zal dit na 5 tot 10 jaar niet meer nodig zijn.

Foto: H.Wanningen