Gemeenteraad spreekt zich uit, Tweede Kamer kritisch over gaswinningsplannen Terschelling

Het massale protest van de eilanders tegen de gaswinningsplannen bij of op Terschelling, werpt haar vruchten af. Gisteravond steunde de gemeenteraad van Terschelling unaniem de motie van PvdA, VVD, CDA en Plaatselijk Belang Terschelling om ‘alles in het werk te stellen om de gaswinning te voorkomen’. De gemeente heeft, net als de provincie, alleen een adviserende rol in het besluit over de gaswinning. In de motie staat daarom dat burgemeester en wethouder ‘maximaal invloed’ moeten uitoefenen om de plannen van tafel te krijgen. Het is uiteindelijk het ministerie van Economische Zaken dat het besluit neemt over de gasboringen. 

In de Tweede Kamer zijn allerlei Kamervragen gesteld aan de verantwoordelijke minister Kamp over de voorgenomen gaswinning bij of op Terschelling. Algemeen klinkt de roep om meer duidelijkheid over de plannen. Als het aan GroenLinks, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren ligt, gaat er meteen een streep door de vergunningsaanvraag. ‘Ik ga snel een motie indienen die iedereen mag tekenen om deze plannen definitief van tafel te vegen’, aldus PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand. De Waddenvereniging is tegen gaswinning in het waddengebied. Naast plannen voor gaswinning bij Terschelling, ligt er een vergelijkbaar plan voor gaswinning bij Schiermonnikoog en zijn er ook nog plannen om de bestaande gaswinning, zoals bij Ameland, te vergroten. Ook tegen die plannen gaat de Waddenvereniging in verweer. Lees hier meer over ons standpunt.

 

Hoe kun je helpen?

Wil je zelf actie ondernemen tegen de plannen op Terschelling, word dan lid of donateur van de Waddenvereniging.
En teken de petitie van vereniging gas(T)vrijTerschelling.