Nieuwe vergunning voor garnalenvissers

De garnalenvissers van de Waddenzee hebben weer een natuurvergunning (NB-wet). Dit heeft even geduurd, omdat er eerst afspraken moesten worden gemaakt over toekomst voor de garnalenvisserij op de Waddenzee. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant ‘Transitie garnalenvisserij & Natuurambitie rijke Waddenzee’. De Waddenvereniging is blij dat deze afspraken nu zijn vertaald in de voorwaarden van de nieuwe natuurvergunning en er zo een eerste stap is gezet om te komen tot een garnalenvisserij die passend is voor de Waddenzee en de kustzone boven de Waddeneilanden.

Kern van de afspraken is dat stapsgewijs de delen van de Waddenzee waar (in potentie) het rijkste bodemleven voorkomt, worden ontzien door de garnalenvissers. Hierdoor kunnen onder andere schelpdierriffen en zeegrasvelden zich ongestoord ontwikkelen. Om de visserijintensiteit niet elders te laten toenemen, krimpt de vloot stapsgewijs mee met het afnemende visgebied. De stoppende garnalenvissers doen dit op vrijwillige basis en worden hiervoor financieel gecompenseerd. Om deze natuurmaatregel financieel mogelijk te kunnen maken, is er een aanvraag ingediend bij het Waddenfonds.

 

Lees hier het persbericht dat de natuurorganisaties verstuurden.